Most popular

Heb ik recht op een prestatiebeurs?

Heb ik recht op een prestatiebeurs?

De prestatiebeurs houdt in dat u de basisbeurs, eventueel de aanvullende beurs en het studentenreisproduct als een soort lening uitbetaald krijgt. Als u studeert aan het middelbaar beroepsonderwijs niveau 3 of 4, of u studeert aan een HBO of Universiteit, dan is uw studiefinanciering altijd een prestatiebeurs.

Heb ik recht op aanvullende beurs berekenen?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) berekent jouw aanvullende beurs over het inkomen van je ouders van twee jaar geleden. Is het inkomen boven een bepaalde grens, dan gaat DUO er van uit dat je ouders je financieel ondersteunen tijdens je studiejaren.

Welk deel van mijn studieschuld wordt kwijtgescholden?

een diploma haalt voor hbo of universiteit. dit diploma haalt binnen 10 jaar. Dit noemen we de ‘diplomatermijn’. De 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat u studiefinanciering krijgt voor hbo of universiteit….Prestatiebeurs.

Diploma Aantal jaren gift
Wo-bachelor + 3-jarige wo-master 6 jaar beurs + reisproduct helemaal

Waarom stopt mijn prestatiebeurs?

U kunt geen verlenging van de prestatiebeurs aanvragen als: u zwanger bent (geweest) en de zwangerschap verloopt normaal, of. u overstapt naar een andere opleiding en daardoor niet genoeg beurs overhoudt voor uw nieuwe opleiding, of. u pas studievertraging oploopt als u al geen recht meer hebt op prestatiebeurs.

Heeft iedere student recht op een basisbeurs?

De basisbeurs is een onderdeel van de studiefinanciering die niet afhankelijk is van het inkomen van de ouders van de student. Iedereen die recht heeft op studiefinanciering heeft dus ook recht op een basisbeurs. De basisbeurs is voor uitwonende studenten hoger dan voor thuiswonende studenten.

Wat als je geen recht meer hebt op studiefinanciering?

Wanneer je als student geen recht meer hebt op studiefinanciering, mag je vaak wel nog geld lenen bij DUO. Officieel heb je hier onder voorwaarden zeven jaar recht op. In 2020 leen je maximaal 494,39 euro per maand bij DUO en vraag je de lening eenvoudig aan met je DigiD op de website van DUO.

Heb ik recht op een aanvullende toelage?

De aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs krijgt u zolang u tegemoetkoming scholieren hebt. De aanvullende beurs voor mbo krijgt u zolang u een basisbeurs hebt. De aanvullende beurs voor hbo of universiteit krijgt u voor de officiële duur van uw studie (meestal 4 jaar).

Waarom is mijn aanvullende beurs nog niet berekend?

Is je aanvullende beurs nog niet berekend en heb je het geld direct nodig? Dan kun je in Mijn DUO een tijdelijke lening aanvragen. Je leent dan het bedrag aan aanvullende beurs dat je nog niet ontvangt. Over het gedeelte dat uiteindelijk als aanvullende beurs wordt toegekend hoef je geen rente te betalen.

Wat gebeurt er met mijn studieschuld?

In tegenstelling tot andere leningen en schulden, wordt de studieschuld automatisch kwijtgescholden bij een overlijden. Wanneer het overlijden is aangegeven bij de burgerlijke stand, wordt dit automatisch doorgegeven aan DUO. De kwijtschelding van de studieschuld gaat ook automatisch.

Is basisbeurs mbo een gift?

Doet u een opleiding op mbo niveau 1 of 2? Dan is de hele studiefinanciering een gift. Ook als u niet binnen 10 jaar uw diploma haalt. U hoeft dus niets terug te betalen.

Hoe lang duurt prestatiebeurs?

Studenten op niveau 1 en 2 hebben recht op studiefinanciering zolang ze ingeschreven staan bij hun opleiding. Studenten op niveau 3 en 4 hebben maximaal 4 jaar recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Daarna mogen ze nog 3 jaar lenen en reizen.

Hoe lang prestatiebeurs duo?

Voor een 4-jarige studie of een associate degree aan hbo of universiteit krijgt u 7 jaar studiefinanciering. Hebt u recht op aanvullende beurs, dan krijgt u die alleen de eerste 4 jaar. Daarna kunt u nog 3 jaar alleen lenen. Het studentenreisproduct krijgt u de eerste 5 jaar.