Questions and answers

Hoe bereken je boete hypotheek?

Hoe bereken je boete hypotheek?

De boete wordt berekend uit het verschil tussen de huidige hypotheekrente bij de resterende rentevastperiode van de klant en de afgesproken hypotheekrente van de klant. De boete wordt contant gemaakt met het aantal jaren dat er nog te gaan zijn, want een euro nu is meer waard dan over een aantal jaren.

Hoe wordt premie spaarhypotheek berekend?

Relatie rente en premie Het rendement van de spaarverzekering staat vast. Dit is gelijk aan de hypotheekrente die je betaalt. Als de rente voor een nieuwe rentevaste periode wordt vastgezet, wordt ook de premie opnieuw berekend. Stijgt de hypotheekrente, dan ga je minder premie betalen.

Hoe bereken je eindkapitaal?

Dat kan je op twee manier berekenen. De eerste is op deze manier: €10.000 x 1.04 x 1.04 (twee keer 4% rente per jaar). Maar gemakkelijker is om deze formule zo te schrijven: €10.000 x 1.042 . Dit maakt het ook simpeler wanneer de termijnen langer worden, zoals tien jaar: €10.000 x 1.0410.

Wat kost boeterente hypotheek?

Het berekenen van de boeterente gaat over het renteverschil gedurende de restant looptijd of tot de rentevaste periode verloopt. In dit geval is de boeterente (bij benadering) te berekenen als: 5,4% – 1,4% = 4,0% over € 5.000 = € 200 verschil in rente.

Hoe bereken je Rentemiddeling?

Bij rentemiddeling berekent de hypotheekverstrekker het gemiddelde van je huidige rente en de actuele rente. Daarna spreek je een nieuw rentetarief af en een nieuwe rentevaste periode. Omdat je de vaste periode ‘openbreekt’, moet je wel een boete betalen. Dat wordt boeterente genoemd.

Wat is de waarde van mijn spaarhypotheek?

Het verzekerde bedrag is bij de spaarhypotheek even hoog als de hypotheekschuld (van het spaarhypotheekdeel). Daarnaast is de hypotheekrente aan de spaarrente gekoppeld. Als de rente laag is, dan is de inleg op de spaarpremie hoger, dan bij een hoge rente.

Hoe werkt spaarhypotheek met levensverzekering?

Een spaarhypotheek is een lening gecombineerd met een Levensverzekering. Uw maandelijkse lasten bestaan uit: een deel rente (over het hypotheekbedrag) en een deel premie die u betaalt voor de levensverzekering. U spaart altijd het eindkapitaal bij elkaar.

Hoe bereken je rendement huurwoning?

Deel de jaarlijkse huuropbrengst door de totale aankoopprijs (excl. kosten). Vermenigvuldig de uitkomst met honderd en je krijgt het bruto rendement….Voorbeeld:

  1. Aankoopprijs: 200.000 euro excl. kosten.
  2. Huurinkomsten: 800 euro per maand.
  3. Bruto rendement: (800 x 12) / 200.000 = 4,8 %

Hoe bereken je een rendement?

ROI wordt berekend door de initiële waarde van de investering af te trekken van de uiteindelijke waarde van de investering (wat gelijk is aan het nettorendement), dit nieuwe getal (het nettorendement) te delen door de kosten van de investering, en tenslotte te vermenigvuldigen met 100.

Wat kost oversluiten hypotheek ING?

Dan kun je berekenen wat de terugverdientijd van het oversluiten is….Bereken of je de aflossingskosten kunt terugverdienen.

Annuïteitenhypotheek € 200.000
Aflossingskosten € 3.435
Oversluitkosten (afsluitkosten, taxatie, notaris) € 3.265
Nieuwe rentevaste periode 10 jaar
Rente van de nieuwe hypotheek 2,00%

Wat kost gemiddeld een hypotheek oversluiten?

Wanneer je je hypotheek gaat oversluiten krijg je te maken met de volgende kosten: Taxatiekosten €425. Notariskosten €730. Kosten voor advies en bemiddeling €1.950.