Helpful tips

Hoe bereken je hoeken van vlakke figuren?

Hoe bereken je hoeken van vlakke figuren?

Antwoorden 2.1 Hoeken berekenen in vlakke figuren VMBO 4 KGT

 1. Om een hoek te berekenen in een driehoek doe je 180º minus de andere hoeken die bekend zijn.
 2. In een gelijkbenige driehoek zijn de 2 basishoeken gelijk.
 3. Omdat driehoek ABC gelijkzijdig is geldt: ∠A1 = ∠B = ∠C1 = 60º

Hoe bereken je z-hoeken?

Vuistregels

 1. Rechte hoek is 90°, gestrekte hoek is 180° en volle hoek is 360°
 2. Hoekensom driehoek = samen 180°
 3. Basishoeken zijn gelijk aan elkaar.
 4. F-hoeken zijn gelijk aan elkaar.
 5. Z-hoeken zijn gelijk aan elkaar.
 6. Bissectrice deelt een hoek in twee gelijke hoeken.

Wat is een vlakke figuur?

Wat zijn vlakke figuren? Vlakke figuren, zie de afbeeldingen hieronder, zijn gesloten figuren die in een plat vlak liggen. Deze worden begrensd door rechte lijnstukken. Als twee zijden (lijnstukken) dezelfde richting hebben, lopen die evenwijdig.

Wat is de Z regel?

Een lijn die twee gegeven evenwijdige lijnen snijdt maakt met elk van de twee lijnen vier hoeken. De overeenkomende hoeken bij beide evenwijdige lijnen worden F-hoeken genoemd en zijn gelijk. Een hoek bij de ene lijn is gelijk aan de overliggende hoek aan de andere lijn, zij worden Z-hoeken genoemd.

Hoe benoem je een vlak?

Het vlak is oneindig groot en bestaat uit oneindig veel punten. Elk punt krijgt een naam van een drukletter. Als je een aantal van die punten met elkaar verbindt, krijg je een vlakke figuur.

Hoe bereken je de hoeken van een driehoek?

Hoek berekenen met de tangens formule Tangens = overstaande zijde / aanliggende zijde. Indien de overstaande zijde 5 centimeter en de aanliggende zijde 8 centimeter is, dan is de uitkomst 0,625. De uitkomst zal nog omgerekend moeten worden naar graden. Dit doe je met de TAN-1 toets op de rekenmachine.

Wat is een F figuur?

‘F’ en ‘Z’ hoeken komen voor als je ergens twee evenwijdige lijnen hebt. Als je zo’n ‘F’-figuur ziet dan weet je dat de twee hoeken (met de rode rondjes) gelijk zijn!

Wat zijn gelijke hoeken?

Als twee lijnen elkaar snijden dan zijn de hoeken tegenover elkaar twee aan twee gelijk.

Wat zijn vlakke vormen?

Figuren in een plat vlak herkennen. In de wiskunde wordt een meetkundig figuur in een plat vlak een vlakke figuur genoemd. Vlakke figuren zijn gesloten figuren.

Wat betekent z?

(-‘s), 1. als klank 20ste consonant, als teken 26ste, laatste letter van ons alfabet; 2. al de namen of woorden in een adres- of woordenboek, kaartsysteem enz., die met een z beginnen; 3. Romeins cijfer voor het getal 2000.

Wat is een Z tabel?

De z-score of z-waarde geeft aan hoeveel standaarddeviaties een score van het gemiddelde af zit. Het is een verwachtingswaarde van een normale verdeling met een bekende standaardafwijking, uitgedrukt in eenheden van de standaardafwijking.

Welke figuren zijn vlak?

Kenmerken vlakke figuren

 • Rechthoek (vierhoek)
 • Vierkant (vierhoek)
 • Parallellogram (vierhoek)
 • Ruit (vierhoek)
 • Trapezium (vierhoek)
 • Veelhoek.
 • Cirkel.