Blog

Hoe lang duurt het voordat je belasting terug krijgt?

Hoe lang duurt het voordat je belasting terug krijgt?

De Belastingdienst streeft ernaar om altijd binnen drie maanden na ontvangst van de aangifte de belastingteruggave op je rekening te storten.

Wat als u nog geen belastingbrief hebt ontvangen?

Ik heb mijn aangifte nog niet ontvangen. Uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is al online beschikbaar via MyMinfin (Tax-on-web) (externe link). Hebt u begin juni nog niets ontvangen? Bel dan naar uw belastingkantoor (This hyperlink opens a new window) (‘centrum Particulieren’).

Hoe kan ik zien of de Belastingdienst mijn aangifte heeft ontvangen?

Kijk dan in Mijn Belastingdienst of wij uw aangifte hebben ontvangen. Als dat zo is, ziet u dat staan onder ‘Inkomstenbelasting’ bij het betreffende ‘Belastingjaar’. Hebben wij uw aangifte niet ontvangen, dan ziet u daar dat uw aangifte nog niet ondertekend of verstuurd is.

Hoe lang duurt het voordat een voorlopige aanslag definitief wordt?

Een definitieve aanslag krijgt u uiterlijk binnen 3 jaar. Deze termijn start op 1 januari na het jaar waarover u aangifte doet. U doet vóór 1 mei 2021 aangifte inkomstenbelasting over 2020. Uw definitieve aanslag 2020 krijgt u uiterlijk op 31 december 2023, maar meestal eerder.

Hoe laat stort Belastingdienst voorlopige teruggave?

De 1e betaling krijgt u ongeveer 6 weken na uw aanvraag. De volgende betalingen krijgt u op de 15e van de maand. Valt de 15e in een weekend of op een feestdag? Dan krijgt u het geld de 1e werkdag daarna.

Hoe kan ik geld terugkrijgen van de belasting?

U krijgt geld terug als u in de loop van het jaar te veel belasting betaalde. Bijvoorbeeld als: er te veel loonheffing is ingehouden. u recht hebt op bepaalde heffingskortingen of aftrekposten, waarmee nog geen rekening is gehouden.

Waarom heb ik geen vereenvoudigde aangifte?

U ontvangt uw voorstel niet per post in de volgende gevallen: u hebt vorig jaar Tax-on-web gebruikt (voor uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte) en/of. u hebt uw eBox geactiveerd (en die van uw partner als u getrouwd of wettelijk samenwonend bent).

Waarom ontvang ik een voorlopige aanslag 2021?

We kunnen steeds vaker van tevoren inschatten hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen in het komende jaar. Daarom sturen we u in januari al een voorlopige aanslag over 2021. Het voordeel is dat u bij uw definitieve aanslag over 2021 zo weinig mogelijk hoeft bij te betalen.

Waarom nog geen definitieve aanslag 2019 ontvangen?

Uw definitieve aanslag 2019 ontvangt u uiterlijk op 31 december 2022. Meestal ontvangt u uw definitieve aanslag eerder. Als u uitstel hebt gehad, tellen we die termijn op bij de termijn van 3 jaar waarbinnen wij u een definitieve aanslag moeten sturen.