Questions and answers

Hoe lang in dienst voor ouderschapsverlof?

Hoe lang in dienst voor ouderschapsverlof?

Het recht op ouderschapsverlof wordt je toegekend indien je in de loop van de 15 maanden die aan de aanvraag bij de werkgever voorafgaan gedurende 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) door een arbeidsovereenkomst met je werkgever verbonden was.

Hoe vaak mag je ouderschapsverlof verlengen?

Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal werkuren per week. Een werknemer die 36 uur per week werkt, heeft dus recht op 26 x 36 = 936 uur verlof. Je werknemers mogen in principe zelf bepalen hoe zij dit verlof willen opnemen. Een verdeling van 50 procent verlof en 50 procent werken is gebruikelijk.

Wat na ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof kan gecombineerd worden met de 2 andere thematische verloven (verlof voor medische bijstand en palliatief verlof) en met de twee vormen van tijdskrediet (tijdskrediet met motief en landingsbanen).

Wat gebeurt er met ouderschapsverlof bij ontslag?

Wanneer het ontslag uitgaat van de werknemer schorst de volledige afwezigheid ten gevolge van ouderschapsverlof de opzeggingstermijn niet. In het beste geval zal je na het ouderschapsverlof nog 1 maand opzeggingstermijn moeten presteren.

Hoeveel geld krijg je bij ouderschapsverlof?

Tijdens je ouderschapsverlof ontvang je geen loon van je werkgever. Je krijgt wel een onderbrekingsuitkering van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Het bedrag is vergelijkbaar met wat iemand ontvangt die tijdskrediet opneemt.

Hoeveel uur ouderschapsverlof heb ik recht op?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof.

Kun je ouderschapsverlof verlengen?

U kunt uw werktijden 1 jaar aanpassen. Als uw werkgever akkoord gaat, kan deze periode langer duren. U vraagt de tijdelijke aanpassing van uw werktijd aan bij uw werkgever. Dit doet u 3 maanden voordat uw ouderschapsverlof afloopt.

Kan ouderschapsverlof vervallen?

In uw cao staat dat het overblijvende ouderschapsverlof vervalt wanneer het verlof wordt gestopt wegens onvoorziene omstandigheden. Uw werkgever kan u hierover informeren. u onderbreekt of stopt het ouderschapsverlof door onvoorziene omstandigheden; u blijft voor dezelfde werkgever werken.

Hoeveel verlies je bij ouderschapsverlof?

Hoeveel bedraagt de uitkering voor ouderschapsverlof?

Bedrag

U werkte in het jaar voor uw onderbreking U werkt tijdens uw onderbreking Bruto maandelijkse premie in euro (bedrag sinds 1 maart 2020)
Tussen 20 en 50% 0% 68,64
Minimaal 75% (en bij start van onderbreking 100%) 80% 68,64
Minimaal 75% (en bij start van onderbreking 100%) 90% 34,32 (sinds 1 september 2020)

Wat met tijdskrediet bij ontslag?

Indien u de vereiste anciënniteit en tewerkstelling hebt verworven bij uw vroegere werkgever, zult u in dit geval uw tijdskrediet, uw ouderschapsverlof of uw loopbaanonderbreking kunnen verlengen zonder de vereiste anciënniteit te hebben bereikt bij uw nieuwe werkgever.

Kan ik ontslagen worden tijdens mijn verlof?

Opmerkelijk is dat een werknemer ook tijdens een vakantieperiode kan ontslagen worden door de werkgever. Indien een werknemer vakantie neemt tijdens een opzeggingstermijn, die al begonnen was vóór het opnemen van de vakantie, dan zal deze opzeggingstermijn verlengd worden met de duur van deze vakantie.