Other

Hoeveel betaal je een stagiaire?

Hoeveel betaal je een stagiaire?

De stagevergoeding die de meeste studenten ontvangen liggen tussen de € 136,- tot € 227,- per maand. Voor vierdejaars Hbo studenten ligt dit bedrag gemiddeld hoger namelijk tussen de € 227,- tot € 363,- per maand. Als je een universitaire opleiding volt ligt de stagevergoeding gemiddeld hoger dan op HBO niveau.

Wat is een redelijke stagevergoeding?

Bedrijven bepalen ook zelf de hoogte van de stagevergoeding. Gemiddeld kun je rekenen op een bedrag van tussen de € 130,- en € 227,- bruto per maand. Bij een snuffelstage zal je over het algemeen minder krijgen dan bij een meewerkstage, omdat je dan eigenlijk geen werk uit handen neemt van het bedrijf.

Hoeveel verdien je als stagiair verpleegkundige?

Dan heeft u recht op een stagevergoeding. Sinds 1 januari 2021 bedraagt deze vergoeding voor mbo-, hbo- en wo-studenten 635 euro per maand. Deze stagevergoeding is gebaseerd op een vijfdaagse werkweek, waarbij wordt uitgegaan van 40 uur stage (5 dagen van 8 uur) per week.

Wat is een normale stagevergoeding mbo?

De stagevergoeding bij een mbo-stage ligt gemiddeld tussen de €100 en €150 per maand bij een stage van vier of vijf dagen per week.

Wat is een normale stage vergoeding?

MBO De gemiddelde stagevergoeding voor een MBO-er ligt op en rond de € 130,- bruto per maand. HBO De gemiddelde stagevergoeding voor een HBO-er ligt tussen € 200,- en € 350,- bruto per maand. WO De gemiddelde stagevergoeding voor een WO-er ligt tussen de € 275,- en € 450,- bruto per maand.

Heb je recht op vakantiedagen tijdens stage?

U heeft tijdens uw stage aanspraak op 160 vakantie-uren op jaarbasis bij een stage van 40 uur per week. Is de stage voor minder dan 40 uur per week overeengekomen? Dan wordt de aanspraak op vakantie-uren naar evenredigheid vastgesteld. Dit geldt ook voor stages die een gedeelte van het jaar beslaan.

Wat is de minimum stagevergoeding?

Stagevergoeding niet verplicht Tijdens uw stage is de werkgever wettelijk niet verplicht om u een stagevergoeding te geven. Het mag wel, maar uw werkgever bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is. Er is geen minimumbedrag of maximumbedrag voor een stagevergoeding.

Is een stagiaire in loondienst?

Loop je stage of werk je als onderdeel van je opleiding? Dan was je in loondienst bij het bedrijf waar je stage loopt. Het kan dan zijn dat er te veel belasting wordt ingehouden op je stagevergoeding of loon. Je kunt de te veel betaalde belasting terugkrijgen door aangifte te doen.

Heb je recht op een stagevergoeding?

Is stage vergoeding verplicht mbo 4?

Hoe stagevergoeding uitbetalen?

Als het bedrijf u de stagevergoeding betaalt, bent u officieel in dienst van het bedrijf en is de stagevergoeding loon en inkomen. Over deze inkomsten betaalt u loonbelasting. Het bedrijf houdt als het goed is deze belasting in en u ontvangt het netto bedrag, na aftrek van de loonbelasting.

Heb ik recht op een stagevergoeding?