Most popular

Hva vil det si at en tekst er kronologisk?

Hva vil det si at en tekst er kronologisk?

Kronologisk betyr at noe er ordnet etter tidsrekkefølge, for eksempel om bøker sortert etter utgivelsetidspunkt eller hendelser gjengitt i den rekkefølgen de skjedde.

Hvordan en tekst er bygd opp?

Komposisjon handler om hvordan tekster er satt sammen eller bygd opp. I fortellinger er det handlinga som står sentralt. Når vi gjør greie for komposisjonen i en episk tekst, sier vi derfor noe om hvordan et handlingsforløp blir fortalt eller framstilt.

Hva er kronologisk rekkefølge novelle?

Handlingen i en novelle kan være fortalt i kronologisk rekkefølge. Det vil si at den følger tidslinja. Flere noveller starter in medias res – de går rett på sak. Retrospektiv fortellerteknikk betyr at deler av teksten gir et tilbakeblikk på noe som har hendt tidligere.

Hva vil det si at novellen er en konsentrert tekst?

En novelle er en litterær sjanger og karakteriseres av en relativt kort, sammenhengende, fortellende tekst. Handlingen dreier seg oftest rundt få personer og er konsentrert om en hendelse eller en tilspisset situasjon. Novellen må ikke forveksles med romanen, som er lengre og gjerne i kapitler.

Hva er en spenningskurve?

I tekster som romaner og noveller kan du møte ett eller flere høydepunkt. Dette er steder der det er spesielt spennende, dramatisk eller morsomt. På toppen av en slik spenningskurve finner vi vendepunktet. Etter vendepunktet avtar spenninga.

Hva er en Sirkelkomposisjon?

Sirkelkomposisjon betyr at handlingen begynner og slutter på samme tid og sted, slik som i romanen Beatles. Sirkelkomposisjon kan også oppstå hvis en tekst begynner og slutter med samme setning eller avsnitt. Et eksempel på en slik tekst er Karen av Alexander Kielland.

Hvordan å analysere en novelle?

Når du skal begynne å analysere en novelle kan du stille deg følgende spørsmål:

  1. Hva er det denne teksten handler om?
  2. Hvordan kommer dette fram?
  3. Hva vil forfatteren med teksten sin? Videre skal vi se på åtte punkter som du skal svare på i analysen – så her er det bare å sette i gang!

Hvordan er Karen bygd opp?

Novellen er bygd opp av tre ulike historier. Novellen er kronologisk fortalt. Den har en klar begynnelse, en midtdel og en avslutning. Dessuten starter novellen med ”det var en gang i Krarup Kro en pike, som het Karen”, som er typisk eventyrstart.

Hva er retrospektiv?

Retrospektiv betyr tilbakeskuende. Noe som er retrospektivt gir et historisk tilbakeblikk.

Hva er et vendepunkt i en novelle?

Hva er lyrikk?

Lyriske tekster kjennetegnes av en gjennomført stemning eller tone, og ikke av fortelling eller handling. Viktigst er den særegne språklige kvalitet som et lyrisk dikt har, og som uttrykker en bestemt dikterisk holdning både til verden og til språket som materiale.

Hva er et frampek?

Frampek eller frempek er et litterært virkemiddel hvor forfatteren gir leseren et hint om hva som vil skje senere i historien.