Most popular

Hvad koster byggetilladelse i Odense?

Hvad koster byggetilladelse i Odense?

Det er helt op til den enkelte kommune at fastsætte prisen for behandling af byggetilladelser. Eksempelvis har Odense Kommune valgt at afskaffe byggesagsgebyret helt, hvorimod det i andre kommuner kan koste adskillige tusinde kroner.

Hvad er en byggesag?

En byggesag oprettes når en borger ansøger kommunen om byggetilladelse. Ved nybyg, tilbygning, ombygning og renovering, skal boligejer stort set altid oprette en byggesag for at opnå en byggetilladelse. Byggetilladelsen er en godkendelse fra kommunen, der tillader byggeriet.

Hvor lang tid tager det at få en byggetilladelse?

Byggetilladelser gælder i ét år fra, du har modtaget den. Vi har ikke mulighed for at forlænge gyldigheden. Er du ikke begyndt på dit byggeprojekt inden for et år, skal du søge om en ny byggetilladelse, hvis du ønsker at bygge.

Hvor kan man finde byggetilladelser?

Byggesager er offentlige, så alle kan få adgang til at se de byggesager, der er på de enkelte ejendomme – enten ved henvendelse til kommunen eller, for de fleste kommuners vedkommende, via et web-arkiv.

Hvad koster en byggetilladelse i København?

Fremover bliver det gratis for virksomheder og borgere i København at indhente en byggetilladelse. Det har politikerne vedtaget som en del af budgetaftalen, der landede i sidste uge. Samtidig blev det besluttet, at de penge, som kommunen har opkrævet for meget i byggesagsgebyrer, ikke vil blive betalt tilbage.

Hvad koster en byggetilladelse i Sønderborg?

Du skal betale fra 0 til 919 kroner i timen i byggesagsgebyr alt afhængig af, hvilken kommune du bor i. Se din kommunes priser her.

Hvordan finder jeg min byggesag?

Da du indsendte din ansøgning til kommunen, fik du tilsendt en nummerkode – den såkaldte byggesagskode. Ved hjælp af dette nummer kan du få adgang til oplysninger på kommunens hjemmeside, som viser hvor langt din byggesag er hos kommunens sagsbehandler.

Hvor lang tid tager det at få en byggetilladelse i København?

Enfamiliehuse: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 5 måneder. Indenfor 7 måneder har vi afgjort 72 % af sagerne.

Hvornår skal der søges om byggetilladelse?

Som hovedregel skal du have byggetilladelse til nybyggeri og tilbygninger, og til at ændre anvendelsen af eksisterende byggeri. Det kræver fx tilladelse hvis du vil: bygge et nyt hus. opføre en tilbygning til din villa.

Hvor kan man finde plantegning?

Der findes to hjemmesider, boligejer.dk og weblager.dk, hvor man højst sandsynligt kan finde sin plantegning. Hvis man dengang, man købte huset ikke har fået alle de nødvendige dokumenter med, er boligejer.dk en af hjemmesiderne, der kan hjælpe dig.

Hvor kan man finde tegninger over sit hus?

Tegninger over hus Måske er du heldig din kommune ligger inde med tegningerne til dit hus, men før du spørger dem, så tjek websiden Weblager.dk. På Weblager.dk kan du være heldig at finde det du søger. Her starter du med at vælge Kommune og så vej og til slut husnummer.

Hvad koster en byggetilladelse i Horsens Kommune?

495,00. Gebyret er ikke omfattet af lov om merværdiafgift. Timeprisen er, for ansøgninger modtaget fra 1.