Most popular

Hvordan er danskernes sundhedstilstand?

Hvordan er danskernes sundhedstilstand?

Resultatet fra den sidste undersøgelse i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. Bl. a. viste svarene, at over halvdelen af de voksne danskere var overvægtige, og at flere unge var blevet rygere og trivedes dårligt.

Hvad er den nationale sundhedsprofil?

Den Nationale Sundhedsprofil er nationalt repræsentative undersøgelser af den voksne befolknings sundhed, trivsel og sygelighed. I sundhedsprofilen indsamles data om sundhed og sygelighed og forhold af betydning herfor, som ikke er tilgængelige i administrative registre.

Hvad er de største helbredsproblemer i dag?

Selvom de smitsomme sygdomme er alvorlige, handler mange af vores sundhedsproblemer også i høj grad om livsstil, og mange mennesker i både rige og fattige lande har i dag alvorlige problemer med diabetes, lungekræft, stofmisbrug og alkoholisme.

Hvad er sundhed Sundhedsstyrelsen?

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og er en del af Sundheds- og Ældreministeriets koncern. Sundhedsstyrelsen bistår ministeren med rådgivning på ministerområdet og yder rådgivning til andre statslige, regionale og kommunale myndigheder.

Er vi sunde i Danmark?

Ny kvalitativ DTU undersøgelse sammenligner kosten hos 18 personer, rekrutteret fra deltagerne i kostundersøgelsen 2005-2008. De fleste mener selv, at de spiser sundt (nok), men rapporten afslører, at sandheden er noget anderledes.

Hvordan er sundheden i Danmark?

Folkesundhed. Sundheden er skævt fordelt i Danmark. Allerede når et barn bliver født kan vi forudse, hvor længe han eller hun kommer til at leve. Folkesundheden skal prioriteres, hvis vi vil have et samfund i sund udvikling.

Hvad er den mest normale sygdom?

Antallet af mennesker med psykisk sygdom er steget markant de seneste år. I dag er psykisk sygdom Danmarks største folkesygdom. Stadigt flere danskere bliver diagnosticeret med psykiske sygdomme som angst, depression og skizofreni.

Hvad vil det sige at have en psykisk sygdom?

Psykiske eller mentale sygdomme defineres ud fra de symptomer og tegn de giver, og de forstyrrelser i ens evne til at fungere, de medfører. Det kan fx være, at man ikke magter at udføre aktiviteter i dagligdagen som husholdning og indkøb, eller man ikke kan klare sit arbejde eller uddannelse.

Hvad er sundhed for dig?

Sundhed er i bund og grund et meget personligt begreb. Det handler om, at DU skal have det godt. Både i din krop, i dit sind og din sjæl og dér, hvor du befinder dig rent fysisk til dagligt – hjemme eller på arbejdet og sammen med de mennesker, du omgiver dig med.

Er vi blevet sundere?

En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser, at 3 ud af 4 danskere gerne ville leve sundere, end de gør i dag. Det gælder især personer under 45 år. Manglende motivation (37%) og manglende tid er ifølge undersøgelsen primære årsager til, at mere motion og sundere kost ikke er blevet til endnu.

Hvor mange spiser usundt?

19,1 procent af nordjyderne vurderer, at de har et usundt kostmønster, mens landsgennemsnittet ligger på 15,9, og Region hovedstaden ligger lavest på 12,2 procent.

Hvad betydet det at der er social ulighed i sundhed i Danmark?

Social ulighed i sundhed fører til forværring af symptomer og dårligere helbred for de patienter, der ikke får den optimale behandling. Det er ikke kun uacceptabelt for den enkelte, men også for samfundet, da sygdom er en økonomisk belastning.