Questions and answers

Is deeltijdontslag mogelijk?

Is deeltijdontslag mogelijk?

In principe wordt ontslag aangevraagd voor de hoeveelheid uren die in het contract staan, maar in specifieke gevallen kan een deeltijdontslag verkregen worden. Denk aan situaties waarbij de inzet van meerdere werknemers is vereist, wat niet meer opgevangen kan worden als iemand volledig wordt ontslagen.

Wat is een bedrijfseconomische reden?

Wordt u ontslagen vanwege (economische) ontwikkelingen binnen het bedrijf, dan noemen we dat ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Bedrijfseconomische redenen voor ontslag zijn bijvoorbeeld: De slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf.

Waar vraag je ontslag aan?

Als je een werknemer wilt ontslaan, zul je waarschijnlijk eerst proberen om er samen uit te komen. Is ontslag met wederzijds goedvinden niet mogelijk, dan kun je ontslag aanvragen bij de kantonrechter of het UWV. De ontslagreden bepaalt bij welk van deze twee instanties je de ontslagaanvraag indient.

Is reorganisatie een bedrijfseconomische reden?

Hoe werkt ontslag om bedrijfseconomische redenen? Bij bedrijfseconomisch ontslag gaat het financieel slecht met het bedrijf of gaat het bedrijf veranderen (reorganisatie). Uw werkgever moet toestemming vragen aan UWV om u te mogen ontslaan.

Wat is deeltijd ontslag?

Als het bedrijfseconomisch slechter gaat bij een werkgever of er te weinig werk is, kan werkgever besluiten bepaalde werknemers te ontslaan. Maar werkgever kan er ook voor kiezen sommige werknemers minder uren te laten werken. Je kan dan spreken van deeltijdontslag.

Hoe vraag ik deeltijd WW aan?

Je werkgever vraagt deeltijd-WW aan via het UWV. Jouw individuele aanvraag voor WW verloopt ook via de werkgever. De werkgever is bevoegd het aantal uren verminderen als de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging daarvoor toestemming geeft. Je kunt deeltijd-WW dan ook niet weigeren.

Wat zijn mogelijke redenen om ontslag aan te vragen via het UWV?

U geeft u aan: welke bedrijfseconomische reden(en) u heeft om uw werknemer(s) te ontslaan; hoe u heeft vastgesteld welke werknemer(s) ontslagen worden; welke inspanningen u heeft gedaan om deze werknemer(s) te herplaatsen.

Wat is ontslag om economische redenen?

De werkgever kan bij een ontslag wegens ‘economische redenen’, bv. door een daling van de omzet, minder bestellingen, enz., in principe vrij kiezen wie hij ontslaat. omdat de werknemer in een afdeling werkt waar er effectief een omzetdaling was en waarbij hij dus ook niet vervangen wordt na zijn ontslag.

Kan werkgever je ontslaan?

Uw werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. Dit staat in het ontslagrecht. In veel gevallen moet uw werkgever wel eerst proberen u te herplaatsen.

Hoe geef je best je ontslag?

Je ontslag aankondigen. Vraag een gesprek aan met je baas en vertel dat je ontslag gaat nemen omdat je een andere baan hebt gevonden. Zorg ervoor dat je baas als eerste te horen krijgt dat je weggaat, zodat hij of zij dat niet via de wandelgangen hoeft te vernemen.

Welke procedure moet de werkgever volgen om mij te kunnen ontslaan op grond van een slechte economische situatie van het bedrijf?

Ontslag wegens faillissement Als je werkgever in grote financiële moeilijkheden verkeert, kan door een rechtbank het faillissement worden uitgesproken. Er moet dan sprake zijn van een situatie waarbij je werkgever niet langer in staat is om zijn schulden te voldoen.

Wat zijn Ontslaggronden?

Als een verstoorde relatie tussen u en uw werkgever niet meer te herstellen is, mag hij u ontslaan. Uw werkgever kan u ontslaan bij een combinatie van ontslagredenen. Bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte en ernstige gewetensbezwaren tegen uw werkzaamheden mogen daarbij niet meetellen.