Helpful tips

Kan ik als Belg in Nederland trouwen?

Kan ik als Belg in Nederland trouwen?

Trouwen in Nederland Wanneer u wilt trouwen met iemand die geen Nederlander is, heeft u het volgende nodig: Een Verklaring geen schijnhuwelijk voor degene met een buitenlandse nationaliteit. Hierin staat dat u niet alleen maar trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen.

Wat is een huwelijkscontract?

Het huwelijkscontract is een akte waarin toekomstige echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel kunnen regelen. Deze akte moet opgemaakt worden door een notaris. In het contract kunnen zij: de economische en financiële betrekkingen tussen elkaar vastleggen.

Wat is huwelijk onder wettelijk stelsel?

Elk huwelijk is onderworpen aan een huwelijksvermogensstelsel, ook indien er geen huwelijkscontract werd afgesloten. Als koppels géén huwelijkscontract hebben afgesloten, vallen ze onder het wettelijk stelsel en dat vanaf de dag van hun burgerlijk huwelijk.

Wat is een wettelijk stelsel?

Onder het wettelijk stelsel geldt een scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten. Dat betekent dat de partners zelf hun eigen vermogen beheren, terwijl zij samen het gemeenschappelijke vermogen beheren. Het wettelijk stelsel is automatisch van kracht, tenzij de echtgenoten hun vermogen anders verdelen.

Kan je als illegaal trouwen in Nederland?

Ja. Iedereen heeft het recht om te trouwen. Maar in de praktijk is het niet makkelijk om als ‘illegale’ vrouw in Nederland te trouwen. Als iemand zonder verblijfsvergunning wil trouwen, zal de IND eerst onderzoeken of er sprake is van een schijnhuwelijk (alleen trouwen voor een verblijfsvergunning).

Hoe kan je in Nederland trouwen?

De voorwaarden om in Nederland te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

  • Tenminste 1 van u beiden heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent niet met iemand anders getrouwd.
  • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.

Wat betekent trouwen zonder huwelijkscontract?

Wanneer je huwt zonder huwelijkscontract, vallen jullie onder het ‘wettelijk stelsel’. De wet regelt dan jullie rechten en plichten als gehuwden, ook wat jullie vermogens betreft (wat is van wie?). Het wettelijke stelsel is ook bekend als ‘gemeenschap van aanwinsten.

Wat is scheiding van goederen?

In een stelsel van scheiding van goederen blijven de huwelijkspartners financieel volledig onafhankelijk van elkaar. Jouw inkomsten en die van je partner blijven van elkaar gescheiden.

Wat is een huwelijkscontract met Keuzebeding?

Een keuzebeding is een beding dat de langstlevende meer vrijheid biedt bij het erven van goederen uit het gemeenschappelijk vermogen. De langstlevende kan via een keuzebeding kiezen welke goederen hij of zij wil erven uit de gemeenschap en welke goederen gewoon verdeeld worden volgens het wettelijk erfrecht.

Wat is het stelsel van scheiding van goederen?

In een stelsel van scheiding van goederen blijven de huwelijkspartners financieel volledig onafhankelijk van elkaar. Jouw inkomsten en die van je partner blijven van elkaar gescheiden. In dat stelsel bestaan er slechts twee vermogens: de eigen vermogens van de partners. Er bestaat géén gemeenschappelijk vermogen.

Kun je trouwen als je illegaal bent?

Kan mijn buitenlandse partner in Nederland werken?

Belangrijkste voorwaarden voor uw partner Uw partner heeft het ‘Basisexamen inburgering buitenland’ gehaald of heeft vrijstelling voor het examen. Bij vrijstelling hoeft uw partner het examen niet te doen. Uw partner heeft een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of heeft vrijstelling voor een mvv.