Most popular

Kun je de naam van je kind veranderen?

Kun je de naam van je kind veranderen?

Het laten wijzigen van de voornaam van uw kind kan enkel via de rechtbank. U heeft hierbij bijstand nodig van een advocaat. Met hulp van een advocaat kunt u een verzoek indienen voor het laten wijzigen van de voornaam van een minderjarige. Deze verzoekschriften worden vaak schriftelijk afgehandeld door de rechtbank.

Kun je achternaam wijzigen?

Wijziging achternaam aanvragen U kunt uw verzoek om uw achternaam te wijzigen indienen bij Justis. Gebruik daarvoor het Aanvraagformulier naamswijziging en naamsvaststelling (pdf, 253 kB).

Hoelang duurt achternaam wijzigen?

De procedure verloopt via een aantal vaste stappen. Houdt u rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 9 maanden. Voor het indienen van een aanvraag voor naamswijziging dient u documenten mee te sturen. Welke documenten dat zijn, hangt af van het type aanvraag dat u doet.

Wat kost het om mijn naam te veranderen?

De kosten voor het in behandeling nemen van een verzoek tot achternaamwijziging bedragen 835 euro. Als u voor meerdere mensen binnen uw gezin een achternaamswijziging verzoekt zijn de kosten verschillend. Het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen kost 835 euro.

Kan ik mijn kind nog een tweede naam geven?

Om een voorouder te eren, of de associatie aan familie of de afkomst te versterken, kan iemand de wens hebben om ook de naam van die persoon te dragen. Het kan ook zijn dat een tweede of derde naam bij de aangifte na geboorte is vergeten. Het is dan mogelijk die extra naam of namen alsnog toe te voegen aan de doopnaam.

Kun je je kind twee achternamen geven?

De dubbele geslachtsnaam kan uit maximaal twee namen bestaan en zal geschreven worden zonder koppelteken, dus bijvoorbeeld Jansen De Boer. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Jansen, De Boer, Jansen De Boer en De Boer Jansen.

Kan ik mijn familienaam veranderen?

U dient uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie. Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen. Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd).

Hoe lang duurt koninklijk besluit?

Zodra Publiekszaken het Koninklijk Besluit heeft ontvangen, worden uw gegevens eerst op uw geboorteakte aangepast en daarna ook in de BRP. In totaal duurt dit maximaal 4 tot 6 weken.

Waarom kost het geld om je naam te veranderen?

Het is een misverstand dat de kosten van het veranderen van een voornaam zouden afhangen van het aantal letters van de naam. je betaalt namelijk niet voor de letters, maar voor de behandeling van het verzoekschrift. Voor het wijzigen van een voornaam is namelijk de hulp van een advocaat en van de rechtbank nodig.

Kan je jezelf een tweede naam geven?

Onder omstandigheden is het mogelijk je voornaam te veranderen of een tweede voornaam toe te voegen. Maar dat gaat niet zomaar. Er moet een goede reden zijn voor een voornaamswijziging.

Kan ik mezelf een tweede naam geven?

Een andere voornaam, een andere spelling een toevoeging of het schrappen van een voornaam kan niet zomaar. U moet een goede reden hebben, en soms is het nodig dat u bewijs laat zien zoals een verklaring van een psycholoog of andere medicus, waaruit psychische noodzaak blijkt.

Welke achternaam geef ik mijn kind?

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Als de vader het kind erkent, kunnen de ouders kiezen voor de achternaam van de moeder of de vader. Deze keuze vindt plaats bij de erkenning. De erkenning van het kind kan ook plaatsvinden vóór de geboorte van het kind.