Helpful tips

Kun je na een faillissement opnieuw een zaak starten?

Kun je na een faillissement opnieuw een zaak starten?

Kun je na een faillissement opnieuw met een eigen zaak beginnen? In principe wel. Toch kan de ondernemingsrechtbank je expliciet verbieden om een nieuwe zaak te starten en de strafrechter kan je zelfs een beroepsverbod opleggen.

Waarom een doorstart maken?

Doorgaans krijgen de werknemers dan een nieuw contract, worden niet alle crediteuren betaald, en kan zo het bedrijf weer winstgevend worden gemaakt. Een doorstart is een aantrekkelijker alternatief dan het volledig doorlopen van de faillissementsprocedure die meestal eindigt met de liquidatie van de onderneming.

Wat is een doorstart van een bedrijf?

Bij een doorstart worden de activa van een failliete onderneming van de. » Meer over curator curator gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten. Na het faillissement vindt er een activa-transactie plaats.

Hoe verder na een faillissement?

Het faillissement is een algemeen beslag op al uw bezittingen en inkomsten. Als het faillissement is uitgesproken, kunt u niet meer over uw bezittingen en inkomsten beschikken. De rechtbank benoemt een curator die het faillissement zal afwikkelen.

Wat gebeurt er met schulden na faillissement?

Na de verkoop wordt het faillissement afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter. Het kan zijn dat dat er na de verkoop en het sluitingsvonnis toch nog schulden overblijven. Dit noemt men de restschulden van een faillissement. Deze restschulden zal je aan de schuldeisers moeten betalen.

Wat doet een curator bij een faillissement?

De curator (meestal een advocaat) wordt door de rechtbank aangewezen op het moment dat een bedrijf failliet wordt verklaard. De curator moet ervoor zorgen dat het faillissement goed verloopt. En dat de schuldeisers zoveel mogelijk krijgen waar ze recht op hebben.

Wat gebeurt er met aandelen bij doorstart?

Bij een doorstart worden levensvatbare onderdelen van een (failliete) onderneming van de curator overgenomen door een geïnteresseerde koper. De koper bepaalt dus zelf welke onderdelen hij van de curator wenst over te nemen, terwijl de schulden achterblijven bij de failliete vennootschap.

Wat gebeurt er met aandelen als een bedrijf een doorstart maakt?

Ondernemingen geven aandelen uit om geld aan te trekken dat zij nodig hebben voor hun activiteiten. Het geld dat een onderneming met aandelen ophaalt, staat in beginsel voor onbepaalde tijd ter beschikking van de onderneming en heet het eigen vermogen van de onderneming.

Hoe lang duurt doorstart na faillissement?

De rechter kan een afkoelingsperiode instellen van maximaal 2 maanden. In deze periode worden de rechten van uw schuldeisers tijdelijk bevroren. De schuldeisers kunnen de boedel niet opeisen in die periode. In deze periode heeft de curator genoeg tijd om uw schulden en bezittingen te onderzoeken.

Kan een faillissement teruggedraaid worden?

Einde faillissement Eén gevolg van de faillietverklaring kan niet worden teruggedraaid: het salaris van de curator …

Wat zijn de gevolgen van een faillissement?

Door het faillissement verliest u de zeggenschap over uw bedrijf. In de praktijk komt dat erop neer dat u nog maar weinig kunt doen zonder toestemming van de curator. De curator bepaalt of u door mag gaan met werken en welk werk u nog mag uitvoeren.

Wat is de functie van een curator?

De positie van de curator lijkt veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene. De curator neemt beslissingen over geld en goederen (financiële zaken). En over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging).