Other

Kunnen Oekrainers werken in Nederland?

Kunnen Oekrainers werken in Nederland?

Vreemdelingen van buiten de EER en van buiten Zwitserland die in Nederland willen werken, mogen in beginsel alleen in Nederland werken als daarvoor een werkvergunning is verleend aan de werkgever. Zo mag er bijvoorbeeld geen werknemer in de EU te vinden zijn die het werk kan doen.

Kunnen Turken in Nederland werken?

Turken en hun gezinsleden die als kennismigrant in Nederland willen werken, hebben geen erkend referent nodig. Na 3 jaar werken in loondienst voor dezelfde werkgever zijn zij vrij op de arbeidsmarkt, dan is geen werkvergunning meer nodig om in Nederland te werken.

Kun je met een Spaanse verblijfsvergunning in Nederland wonen?

Verblijf in Nederland Volgens het Europees recht mag u als burger van een EU-land, EER-land of Zwitserland in Nederland wonen, bijvoorbeeld om te werken of studeren. Dit noemen we verblijf in Nederland. Als EU-burger, EER-burger of Zwitser heeft u geen werkvergunning nodig.

Hoe lang kan een Amerikaan in Nederland blijven?

Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven, bijvoorbeeld voor werk of studie? Of wilt u bij uw familie in Nederland gaan wonen? Dan heeft u mogelijk een visum voor lang verblijf en/of een verblijfsvergunning nodig. Een visum lang verblijf heet ook wel een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Kunnen Bulgaren in Nederland werken?

U mag gewoon in Nederland werken als u uit een ander land van de Europese Unie (EU) komt. Als u niet uit de EU komt gelden er voorwaarden. U heeft dan bijvoorbeeld een werkvergunning nodig.

Kan ik in Nederland werken met een verblijfsvergunning?

U wilt in Nederland werken of u wilt een buitenlandse werknemer aannemen. Hiervoor is een verblijfsvergunning nodig. En soms ook een werkvergunning. Welke verblijfsvergunning en werkvergunning iemand kan krijgen is afhankelijk van de situatie van de werknemer.

Welke rechten heb je met een verblijfsvergunning?

Werken. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of V) mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben.

Kun je in Nederland wonen zonder verblijfsvergunning?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Kan een Amerikaan in Nederland wonen?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt wonen, van buiten de EU/EER komt en afkomstig bent uit een land dat een visumplicht heeft voor Nederland. Dan vraagt u een verblijfsvergunning aan via de toegangs- en verblijfsprocedure (tev).

Hoe lang mag je als buitenlander in Nederland verblijven?

Kan een Roemeen in Nederland werken?

Wat heb je nodig om te werken in Nederland?

U moet een arbeidsovereenkomst hebben met een werkgever in Nederland. U hebt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid nodig (behalve bij lerend werken in het kader van een EU-actieprogramma). De aanvraag voor deze vergunning en de gevraagde bewijsmiddelen dient u in bij de IND.