Blog

Para tahsil etmek ne demek?

Para tahsil etmek ne demek?

Tahsilat Arapça kökenli bir kelime olup güncel olarak kullanımdadır. Dilimize yerleşmiş bu kelimenin anlamı ise alacakların toplanması, süresinde ödenmeyen alacakların takip edilmesi anlamına gelmektedir.

Tahsilli ne demek?

Öğrenim görmüş olan, öğrenimli.

Tahsil ne demek din kültürü?

Tahsil ne demek din kültürü? Tahsil kelime anlamı olarak Arapça kökenli olduğu belirtilmiştir. Genel olarak kullanımı ile kelime anlamı anlı doğrultuda seyretmektir. Kelime anlamı parayı alma olan bu kelimenin diğer anlamı öğrenim olarak da geçmektedir.

Tahsilat nasıl yapılır?

2. Profesyonel & Otoriter bir tarzda konuşun.

  1. Borçlunun ona ne dediğinizi ve ondan ne istediğinizi anlaması lazımdır.
  2. Kötü telaffuz etmeyin.
  3. Telefonda konuşurken asla çiklet çiğnemeyin veya bir şey yiyip, içmeyin.
  4. Konuşurken sandalyenizde dik oturun.
  5. Sakin olun, öz güveniniz tam olsun.

Tahsis ettim ne demek?

Tahsis etmek ise yine TDK’da ayırmak, özgülemek anlamlarına gelmektedir. TDK bu kelimenin cümle içinde kullanımını örneklemek için Yahya Kemal Beyatlı’dan şu cümleyi alıntılamıştır: “Bana üst kattaki yazlık odayı tahsis etmişlerdi.”.

Cebri tahsilat ne demek?

Cebir, Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğe göre, “zor”, “zorlayış” anlamına gelmektedir. Cebren tahsil ise, zorla, zor kullanılarak alacağın tahsil edilmesi anlamına gelmektedir. Amme alacağının cebren tahsili; ödeme müddeti içinde ödenmiyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil olunmasıdır.

Cebren alınması nedir?

Zorla yerine getirme anlamına gelen cebri icra, hukuksal olarak bir borçlunun borcunu ödememesi ve mahkeme tarafından açıklanmış hükme riayet etmemesi sonucunda, borcun devlet tarafından zorla alınması işlemidir.

Tahsilde olmak ne demek?

Öğrenim görmüş, okumuş.

Özgüleme ne anlama gelir?

Herhangi bir şeyin biri için tahsis edilmesi durumu olarak biliniyor. Herhangi bir ürünün bir kişiye tahsis edilmesi, özgüleme anlamını yansıtıyor.

Tahsilat uzmanlığı nedir?

Tahsilat Uzmanı Ne Demek? Firmaların müşterilerinden, bayilerinden ya da alt bayilerinden ödeme alma işlemlerini gerçekleştiren kişiye Tahsilat Uzmanı denir.

Tahsilat uzmanı ne kadar maaş alır?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA
Tahsilat Birim Müdürü 3

Tahsis süreci ne demek?

İmar ve gecekondu yönetmeliği içerisinde belirlenen kurallar ile belediye, hazine, il özel idaresi, vakıflar ve diğer kamu kurumlarının sahip olduğu taşınmazların ilgili şahıslara hak olarak verilmesine ve ayrılmasına tahsis diğer bir adıyla tapu tahsisi denir. 2981 Sayılı Kanun çerçevesinde tapu tahsisi, kişilere …