Helpful tips

Waarom operatie schildklier?

Waarom operatie schildklier?

De schildklier werkt te hard. Indien dat niet met medicijnen in de hand is te houden kan een operatie noodzakelijk zijn. Er zit een knobbel in de schildklier. Die knobbel kan de oorzaak zijn van het te hard werken, kan een onschuldig goedaardig gezwel zijn, maar kan soms ook een kankergezwel zijn.

Hoe verloopt operatie schildklier?

Een schildklieroperatie wordt verricht onder algehele anesthesie (narcose) en duurt meestal ongeveer 1 tot 2 uur. Tijdens de operatie ligt u met het hoofd zover mogelijk achterover. Er wordt een horizontale snede laag in de hals gemaakt. Zo kan, langs de halsspieren, de schildklier worden bereikt.

Welke chirurg opereert schildklier?

De endocrinoloog bepaalt of een operatie nodig is. In onderstaande gevallen kan het nodig zijn om de schildklier volledig of gedeeltelijk weg te nemen. De schildklier werkt te hard en produceert te veel schildklierhormoon. Medicatie kan de productie niet voldoende onderdrukken.

Wat is Hemithyreoidectomie?

Door middel van een hemithyreoïdectomie wordt de helft van de schildklier verwijderd. Als u last had van een goedaardige knobbel hopen we dat de klachten beter zijn na de operatie.

Wat als mijn schildklier verwijderd wordt?

Als de schildklier is verwijder, stopt de productie van schildklierhormoon. Dat wil niet zeggen dat er van de ene dag op de andere geen schildklierhormoon meer beschikbaar is: het duurt ongeveer 4 weken voordat alle in het bloed aanwezige schildklierhormoon verdwenen is.

Wat zijn de gevolgen van het verwijderen van de schildklier?

Na de operatie heeft u mogelijk last van:

  • Veranderingen in uw stem, bijvoorbeeld een hese stem, problemen om hard te praten, stemvermoeidheid en een verandering in de hoogte van uw stem.
  • U kunt last hebben van lage calciumconcentraties in het bloed doordat de bijschildklieren tijdens de operatie beschadigd geraakt zijn.

Hoe lang herstel na operatie schildklier?

U heeft ten minste één tot twee weken nodig om te herstellen voordat u weer aan het werk kunt of uw andere dagelijkse activiteiten kunt ondernemen. Gedurende ongeveer twee weken na de operatie mag u geen zware voorwerpen tillen om spanning op uw hals te voorkomen.

Kan de schildklier verwijderd worden?

Er zijn drie soorten operaties mogelijk: de schildklier wordt in zijn geheel verwijderd, beide helften van de schildklier worden grotendeels weggehaald of er wordt één helft verwijderd. In het geval van schildklierkanker kiest de arts er vaak voor de schildklier helemaal te verwijderen.

Wat als schildklier weg is?

Als uw schildklier helemaal verwijderd is, maakt uw lichaam zelf geen schildklierhormonen meer. Om uw stofwisseling op peil te brengen en te houden, is moeu u schildklierhormonen in tabletvorm slikken.

Kan je schildklier verwijderen?

De schildklieroperatie vindt onder algehele narcose plaats. De chirurg maakt een horizontale snede in de hals, waarna hij de schildklier (deels) verwijdert. Na (gedeeltelijke) verwijdering van de schildklier is medicatie nodig om de veranderingen in stofwisseling op te vangen.

Wat doet de bijschildklier?

De bijschildklieren (parathyreoïden) zitten in de hals bij de schildklier. Het zijn 4 kliertjes, iets groter dan een rijstkorrel. Met het hormoon (parathyreoïd hormoon, PTH) dat ze maken, houden ze de hoeveelheid calcium (kalk) en fosfaat in uw bloed op peil.

Hoe lang in het ziekenhuis na Schildklieroperatie?

Weer naar huis. Als alles goed gaat mag u in principe de eerste of tweede dag na de operatie het ziekenhuis verlaten. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle (7 tot 10 dagen na ontslag). Op de polikliniek wordt de uitslag van het weefselonderzoek met u besproken.