Blog

Wat betekent corrupt zijn?

Wat betekent corrupt zijn?

corrupt – Bijvoeglijk naamwoord 1. met behulp van geschenken, geld e.d. over te halen om zijn plicht, partij, of overtuiging te verzaken ♢ niet alle politici zijn corrupt, sprak de Italiaan optimistisch 2.

Wat is een andere woord voor corruptie?

omkoopbaarheid, omkooppraktijken, oneerlijkheid. corruptie (zn): bederf, bedorvenheid, rotheid.

Welke landen zijn corrupt?

Top 10 meest corrupte landen

  • Somalië (9 punten)
  • Zuid-Sudan (12 punten)
  • Syrië (13 punten)
  • Jemen (15 punten)
  • Venezuela (16 punten)
  • Sudan (16 punten)
  • Equatoriaal-Guinea (16 punten)
  • Afghanistan (16 punten)

Wat is een corrupte regering?

Corruptie is het symptoom van een slechte economische situatie, een slechte regering of een slecht ondernemingsbeleid. Het gaat ten koste van de arme of eerlijke mensen en is gunstig voor criminelen.

Wat is het tegenovergestelde van corrupt?

corrupt, koopbaar, omkoopbaar. in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): corrupt ≠ eerlijk, integer, loyaal, oprecht, waarachtig.

Welke landen zijn het meest corrupt?

Welk land is het minst corrupt?

De minst corrupte landen zijn volgens TI Denemarken, Finland en Nieuw-Zeeland, die samen op de eerste plaats staan met 90 punten. De ‘corruptiekampioenen’ staan hun duistere plek op de ranglijst niet af en blijven met slechts 8 punten helemaal onderaan staan; het zijn Afghanistan, Noord-Korea en Somalië.

Welk land is corrupte dan Nederland?

Scores vanaf 2000

Jaar 1 2
2016 Denemarken Nieuw-Zeeland (9,0) Finland (8,9)
2017 Nieuw-Zeeland (8,9) Denemarken (8,8)
2018 Denemarken (8,8) Nieuw-Zeeland (8,7)
2019 Denemarken (8,8) Nieuw-Zeeland (8,7)

Wat is een groot probleem van corruptie?

Grote corruptie omvat grote schandalen waarbij belangrijke personen of ondernemingen betrokken zijn. Hoewel in verreweg de meeste gevallen sprake is van openlijke of verkapte omkoping, bestaan veel soorten misstappen die als corruptie kunnen gelden.

Wat is ambtelijke corruptie?

Ambtelijke corruptie is een fenomeen met vele verschijningsvormen dat zich vooral voordoet op het grensvlak van publiekprivate belangen. Corruptie tast de integriteit van de overheid aan en leidt in het zakenleven tot valse concurrentie.

Wat betekent in opmars zijn?

Uitspraak: [ˈɔpmɑrs] het snel groter, belangrijker worden of vooruit komen Voorbeeld: `de snelle opmars van de grondtroepen`in opmars zijn (snel aan populari… Berennen = Snelle opmars naar een vesting met het oogmerk deze in te sluiten dan wel in te nemen.

Welk land is corrupter dan Nederland Duitsland of Denemarken?

Nederland achtste Ons land staat op de achtste plek met 82 punten, net voor Duitsland. De lijst wordt aangevoerd door Denemarken en Nieuw-Zeeland (allebei 88 punten). Onderaan bungelen Venezuela, Jemen, Syrië en Zuid-Soedan, met als allerlaatste Somalië (een schamele 9 punten).