Other

Wat betekent de exploitatie?

Wat betekent de exploitatie?

Het zelfstandig naamwoord exploitatie is afgeleid van het werkwoord exploiteren dat zoveel als ‘gebruiken’ betekent. Enkele synoniemen van het woord exploitatie zijn: ontginnen, met winst draaiend houden, uitbuiten, opleveren, leiden, ter beschikking stellen, runnen.

Wat is exploitatie aardrijkskunde?

Exploitatie is het uitbaten van bezittingen. Dit kan de ontginning van een mijn of een stuk grond zijn, het gebruik van een gebouw of een product of het uitvoeren van een lijndienst. In negatieve zin, en in het bijzonder wanneer het over mensen gaat, kan het ook uitbuiting betreffen.

Wat is een exploitatie bedrijf?

Exploiteren betekend het beheren van een zaak/bedrijf om er winst mee te maken. Diegene die het bedrijf exploiteert heet een exploitant, vaak betalen die een bepaald bedrag per maand om gebruik te maken van het bedrijf.

Wat betekent rendabele?

[→Fr.], bn., 1. winst opleverend, lonend: de onderneming bleek te zijn; 2. vruchtbaar.

Wat staat er op de exploitatiebegroting?

In de exploitatiebegroting wordt duidelijk welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken en winst te maken. Je stelt deze begroting op voor jezelf en ook wel voor externe financiers. De exploitatiebegroting is een onderdeel van het financieel plan.

Wat is vraagprijs exploitatie?

Exploitatiekosten zijn de kosten die je hebt als gebruiker van een gebouw. Denk daarbij aan energiekosten, onderhoudskosten, schoonmaakkosten, belastingen, verzekeringen en vaste kosten (ook wel afschrijving genoemd).

Wat betekent Triade aardrijkskunde?

de naam voor de drie gezamenlijke economische grootmachten waartusen zich de bulk van het internationale transport afspeelt: Noord-Amerika, West-Europa en de Aziatische Pacific Rim.

Wat zijn exploitatie kolonien?

gebied dat door een ander land wordt overheerst met als belangrijkste doel er grondstoffen te winnen.

Waaruit bestaat een exploitatiebegroting?

Wat moet er in een exploitatiebegroting?

Tips voor uw exploitatiebegroting

  1. Vermeld bedragen exclusief btw. Let op: op uw liquiditeitsbegroting zijn bedragen juist inclusief btw.
  2. Houd er rekening mee dat personeelskosten ongeveer 30% hoger zijn dan het brutoloon (door bijvoorbeeld pensioen- en verzekeringskosten).
  3. Houd rekening met afschrijvingen.

Wat is veredeld?

(veredelde, heeft veredeld), edel, edeler, d.w.z. beter, fijner maken: vruchten —, nl. door overenting; wijn —, beter van smaak maken door vermenging met andere soorten: een schapenras —, door teeltkeus de hoedanigheden verhogen; (economie) aangevoerde grondstoffen of halffabrikaten tot produkten verwerken.

Wat is tobben?

tobben – Werkwoord 1. (inerg) zich ergens zorgen over maken ♢ Hij tobde vaak over zijn zoons verslaving.