Trending

Wat gebeurt er als je ziek bent en je contract loopt af?

Wat gebeurt er als je ziek bent en je contract loopt af?

Loopt uw contract af tijdens uw ziekte, of bent u ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw contract? Dan ziet UWV u als iemand zonder werkgever. U kunt een Ziektewet-uitkering krijgen en u maakt met ons afspraken over uw re-integratie. Kijk voor meer informatie op Ik ben ziek en heb geen werkgever.

Wat als je ziek wordt tijdens tijdelijk contract?

Heeft u een tijdelijk contract en wordt u ziek? Dan betaalt uw werkgever u maximaal 2 jaar minstens 70% van het loon door. Tijdens de periode van loondoorbetaling kan uw tijdelijke contract aflopen. In dat geval neemt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de loondoorbetaling over.

Wat zijn mijn rechten bij een jaarcontract?

Het contract kent geen einddatum, maar loopt door totdat jij je werknemer ontslaat of hij zelf ontslag neemt. Als werkgever ben je hierbij gebonden aan de regels rond ontslag. Dat betekent onder meer dat je het ontslag van je werknemer moet aanvragen bij de kantonrechter of, in sommige gevallen, bij het UWV.

Wat gebeurt er als je 1 jaar in de Ziektewet zit?

Na een jaar in de Ziektewet komt er een keuring. Die heet de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling. Er wordt bij werknemers zonder werkgever dan niet meer gekeken naar het eigen werk, maar naar algemeen geaccepteerd werk.

Kan werkgever je ontslaan tijdens ziekte?

Je mag volgens de wet een werknemer wel ontslaan tijdens zijn of haar ziekteperiode, maar niet omwille van die ziekte. Dat is een belangrijk juridisch verschil. Je mag namelijk niemand discrimineren vanwege zijn of haar gezondheidstoestand, waaronder ziekte dus valt.

Hoeveel salaris krijg je als je ziek uit dienst gaat?

Uw ziektewetuitkering is meestal 70% van het dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. In bijzondere situaties kan de ziektewetuitkering hoger zijn dan 70% van het dagloon.

Kun je ontslagen worden als je ziek bent?

Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid mag u niet worden ontslagen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bent u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij UWV.

Kan je ontslagen worden als je ziek bent?

Kun je ontslagen worden met een jaarcontract?

Een werkgever kan een werknemer met een tijdelijk contract niet zomaar tussentijds ontslaan. Het contract moet in principe worden uitgediend. Ontslag op staande voet is een ander verhaal. Het contract moet als het ware worden afgekocht door de werkgever.

Wat is wettelijke opzegtermijn werknemer?

Dit betekent dat u 1 maand van te voren uw contract moet opzeggen. Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Stel: u wilt per 1 april uit dienst, dan moet u uw contract uiterlijk voor 1 maart schriftelijk opzeggen.

Wat gebeurt er als je 2 jaar in de Ziektewet zit?

Als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent, mag uw werkgever u ontslaan. Hij kan daarvoor een ontslagvergunning bij ons aanvragen. Hij moet dan wel kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is. U kunt ook in goed overleg uit elkaar gaan.

Hoe lang zit je in de Ziektewet?

Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar uw loon door als u ziek bent. Na 2 jaar ziekte heeft u misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV bekijkt of u hier recht op heeft.