Most popular

Wat is burgerlijke staat ongehuwd?

Wat is burgerlijke staat ongehuwd?

Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon op het moment van waarneming nog nooit een wettig huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Wat vul je in bij burgerlijke staat als je weduwe bent?

Wat is je burgerlijke staat als je weduwe bent? Als je weduwe bent, dan is je burgerlijke staat nu ongehuwd en niet als partner geregistreerd. Je huwelijk is geëindigd op het moment van overlijden. Op je legitimatie kun je dan nog wel w/v (weduwe van) laten vermelden.

Hoe schrijf je burgerlijke staat?

De juiste schrijfwijze is dus burgerlijk. Je wordt getrouwd door een ambtenaar van de burgerlijke stand en het gaat om een burgerlijk huwelijk.

Welke vormen van burgerlijke staat zijn er?

Er zijn zeven burgerlijke staten beschikbaar in het bestand (ongehuwd, gehuwd, partnerschap, gescheiden na huwelijk, gescheiden na partnerschap, verweduwd na huwelijk en verweduwd na partnerschap).

Wat is je burgerlijke staat als je een student bent?

Burgerlijke staat is de formele positie van een persoon voor de wet. Het heeft betrekking op het wettelijk huwelijk, geregistreerd partnerschap, het feit of je meerderjarig of minderjarig bent en of je al dan niet onder curatele staat.

Wat is mijn burgerlijke staat minderjarig?

Jouw burgerlijke staat is voluit: Minderjarig ongehuwd Nederlander. Het opzettelijk onzeker maken van iemands afstamming (onder andere door naamswijziging) en bigamie zijn verduisteringen van burgerlijke staat en daaronder strafbaar gesteld.

Wat bedoelen ze met burgerlijke stand?

Burgerlijke staat is de formele positie van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek. Het opzettelijk onzeker maken van iemands afstamming (onder andere door naamswijziging) en bigamie zijn verduisteringen van burgerlijke staat en daaronder strafbaar gesteld.

Wat wilt burgerlijke staat zeggen?

Wat is de burgerlijke staat?

Wat is burgerlijke staat partnerschap?

Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Toelichting Per 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.

Wat is mijn burgerlijke staat thuiswonend?

Het heeft betrekking op het wettelijk huwelijk, geregistreerd partnerschap, het feit of je meerderjarig of minderjarig bent en of je al dan niet onder curatele staat. De opties waar je meestal iets over vermeldt op je cv, hebben betrekking op het huwelijk en partnerschap.

Wat is een Burg staat?