Trending

Wat is de eindejaarsuitkering?

Wat is de eindejaarsuitkering?

Bij een 13e maand krijg je een bruto-uitkering van je maandsalaris bovenop je normale salaris. Een eindejaarsuitkering is een percentage (deel) van je bruto-jaarsalaris. Soms spreekt de werkgever een ‘vloer’ af. Dat is een vast bedrag dat je minimaal als eindejaarsuitkering krijgt.

Waar staat eindejaarsuitkering op loonstrook?

Vaak staat er op de loonstrook een reservering. Dit kan zijn de reservering voor de 13e maand, de eindejaarsuitkering, het vakantiegeld, eventuele bonussen, etc. Omdat het ter informatie op de strook staat, staat het vaak in een hoekje.

Welke maand ontvang je vakantiegeld?

Op uw loonstrook staat hoeveel vakantiegeld u krijgt. De meeste werknemers krijgen in mei of juni hun vakantiegeld. Afspraken over de uitbetaling staan in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Hoeveel is de eindejaarsuitkering zorg?

Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering over het bruto salaris exclusief vakantiegeld, eventueel meerwerk en overige toeslagen en vergoedingen. De hoogte van de eindejaarsuitkering is 8,33%. Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie is ingedeeld in FWG 65 of lager.

Wat is een normale eindejaarsbonus?

Het is een extra uitkering die je bovenop je gewone salaris ontvangt. Deze eindejaarsuitkering bedraagt een percentage van je brutojaarsalaris, meestal 4 tot 8 procent.

Hoeveel eindejaarsuitkering krijg ik netto?

Je ontvangt een bedrag dat vaak gelijk staat aan één maandsalaris. Wel zijn de loonheffingen over een 13e maand hoger dan die van het reguliere salaris. Je houdt in verhouding dus minder over. Wel kun je teveel betaalde belasting terug krijgen wanneer je aangifte loonbelasting doet.

Heb ik recht op eindejaarsuitkering?

In de wet staat geen verplichting om een dertiende maand uit te betalen. Een werknemer heeft hier in principe dus geen recht op, tenzij een eindejaarsuitkering is geregeld in een cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst. In die gevallen kun je er als werkgever toch aan gebonden zijn.

Wat is EJU?

EJU is de afkorting van eindejaarsuitkering. Het recht EJU is het opgebouwde bruto recht op eindejaarsuitkering over de betreffende maand.

Welke week vakantiegeld?

De officiële naam voor vakantiegeld is vakantiebijslag. De regels rondom de vakantiebijslag staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Het vakantiegeld bouw je op tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar.

Welke maand vakantiegeld onderwijs?

Iedereen die werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld is minimaal 8% van je wat je bruto in een jaar hebt verdiend. Meestal krijg je het vakantiegeld in mei of juni op je rekening.

Hoeveel procent eindejaarsuitkering schoonmaak?

Om voor de eindejaarsuitkering in aanmerking te komen, moet de werknemer op het moment van uitbetaling ten minste 6 maanden onafgebroken in dienst zijn van een werkgever. De eindejaarsuitkering bedraagt 4,2% in 2021 en wordt berekend over het bruto-inkomen in de referteperiode.

Hoeveel eindejaarsuitkering politie?

vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,33%; deelname aan het pensioenfonds ABP; een reiskostenregeling; betaald ouderschapsverlof.

Wanneer wordt de eindejaarsuitkering opgebouwd?

De eindejaarsuitkering wordt per maand opgebouwd. Bij indiensttreding na 1 januari bouwt de medewerker naar evenredigheid aanspraken op een eindejaarsuitkering op. Als een medewerker vanaf 1 april werkzaam is bij de gemeente bouwt hij dus voor april tot en met december eindejaarsuitkering op.

Wat is de hoogte van de eindejaarsuitkering?

Hoogte van de eindejaarsuitkering. De hoogte van de eindejaarsuitkering is 6% van het salaris op jaarbasis. De uitkering bij een volledig dienstverband bedraagt minimaal € 1.750,-. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit minimum bedrag naar rato vastgesteld. De eindejaarsuitkering wordt per maand opgebouwd.

Wat is de optelsom van 6% eindejaarsuitkering?

Het IKB bedraagt 16,3%: dat is de optelsom van 6% eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% aan (omgerekend) bovenwettelijk verlof. De 6% (artikel 3:28 lid 2 sub b CARUWO) stijgt per 1 december 2017 met 0,5% en per 1 juli 2018 met 0,25%.