Questions and answers

Wat is een malus regeling?

Wat is een malus regeling?

Een bonus-malus-ladder is een systeem dat bepaalt hoeveel no-claim-korting of toeslag je krijgt op de basispremie van je autoverzekering. Zolang je geen schade claimt, bouw je tijdens de looptijd van de verzekering schadevrije jaren op. Bonus betekent een jaar zonder schade, malus een jaar mét schade.

Wat is de hoogste bonus-malus?

Het principe is simpel: als u geen ongevallen met schade veroorzaakt, krijgt u korting op uw BA-Autoverzekering. Het bonus-malussysteem werkt op een schaal met graden. 0 is de laagste, 22 is de hoogste graad. Graad 11 is het startpunt van elke beginnende bestuurder.

Wat is Malustrede?

Wat is een bonus-malus ladder? De bonus-malus ladder is een tabel waarmee autoverzekeraars de no-claimkorting bij je autoverzekering bepalen. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe hoger je op de ladder staat en hoe meer no-claimkorting je ontvangt. Elk jaar dat je geen schade rijdt, stijg je een BM- trede.

Hoe kan ik mijn bonus-malus weten?

Berekening van de bonus malusgraad (BM-graad) Deze lijst het aantal ongevallen op (al dan niet in fout) die zijn voorgevallen in de afgelopen 5 jaren. Dit document kun je op ieder ogenblik opvragen bij je huidige autoverzekeraar, maar ook online via www.carattest.be.

Wat is de hoogste BM trede?

Rijdt u wel schade dan zakt uw schadevrije jaren gemiddeld met 5/6 jaar. Bij de meeste verzekeraars zijn er maar 20 BM-treden. 1 is de laagste en 20 de hoogste. Aan deze BM- treden wordt een korting verbonden.

Hoeveel korting bij 6 schadevrije jaren?

Schadevrije jaren tabel

Schadevrije jaren Korting 1 schade
7 72% 2
6 71% 1
5 70% 0
4 69% -1

Wat betekent bonus-malus 2?

Federale Verzekering heeft de bonus-malus -2 ingevoerd, die goede chauffeurs beschermt tegen premieverhogingen: Geen premieverhoging bij de eerste 2 ongevallen waarbij u in fout bent ! Zelfs geen premieverhoging bij het derde ongeval, als dit minstens 4 jaar na het tweede gebeurt.

Waardoor gaat je verzekeringspremie omhoog?

Als je een aanrijding veroorzaakt, krijg je vroeg of laat een hogere premie voor de autoverzekering. Althans, indien er sprake is van een schuldschade en jij dus (mede-)aansprakelijk bent voor de ontstane schade. Dus niet (volledig) verhaalbare schades oftewel schuldschades zorgen voor een premietoeslag.

Wat wordt bedoeld met schadevrije jaren?

Als je autorijdt, bouw je schadevrije jaren op. Dat doe je voor ieder jaar dat je geen schade hebt. Het aantal schadevrije jaren bepaalt voor een groot deel je premie voor je autoverzekering. Hoe meer schadevrije jaren, hoe minder premie je betaalt.

Wat is een attest schadeverleden?

Wat is het schadeattest? ​Het ‘Attest Schadeverleden’ kwam er ter vervanging van het bonus-malusattest dat de BA-autoverzekeraars vroeger hanteerden. Het attest geeft een overzicht van alle ongevallen die u gehad hebt in de afgelopen vijf jaar.

Welke trede autoverzekering?

Is de BM-tabel hetzelfde als het aantal schadevrije jaren?

Bonus-malus trede in het volgende verzekeringsjaar als in het afgelopen verzekeringsjaar
Trede bonusmalusschaal Bonus percentage premie autoverzekering 1 schade gemeld
Trede 20 80% 15
Trede 19 79% 13
Trede 18 78% 12

Hoeveel korting met schadevrije jaren?

Zoals we al even lieten vallen, verschilt het per verzekeraar hoeveel korting je op je premie krijgt met het aantal schadevrije jaren dat je hebt. Elke verzekeraar heeft een eigen schadevrije jaren tabel. Dit wordt ook wel de bonus-malus ladder genoemd. Meestal ligt de maximale no-claimkorting rond de 80 procent.