Most popular

Wat is het nadeel van een BV?

Wat is het nadeel van een BV?

Eén van de nadelen van een BV is fiscaal van aard. Een BV kan namelijk niet rekenen op bepaalde belastingvoordelen die wel van toepassing zijn op een eenmanszaak of VOF. De startersaftrek, zelfstandigenaftrek, en mkb-winstvrijstelling zijn bijvoorbeeld niet van toepassing op de BV.

Waarom een holding boven een BV?

Je kunt je waardevolle bezittingen (o.a. Een bedrijfspand, patenten, software, overtollige liquide middelen) onderbrengen in een aparte holding boven jouw BV. Deze holding zal verder geen werkzaamheden verrichten, maar de werkmaatschappij het recht geven om deze bezittingen te gebruiken.

Wat is het voordeel van een holding?

Bij een holdingstructuur met in de holding de waardevolle elementen van de onderneming, houd je bij verkoop van de werk BV deze waardevolle elementen in eigen bezit. Dit voorkomt het leegtrekken van de BV door de koper en maakt een bedrijfsovername of aandelenoverdracht veiliger en eenvoudiger.

Wat zijn de nadelen van een vof?

De voornaamste nadelen van een VOF zijn:

  • alle vennoten zijn met hun persoonlijk vermogen hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap ;
  • het faillissement van de VOF brengt in principe het faillissement van de vennoten met zich mee ;

Hoe werkt een BV?

Een bv (besloten vennootschap) is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden. Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouders.

Waarom een holding opzetten?

Als de kans bestaat dat je je onderneming een keer gaat verkopen, is het ook slim om een holding op te richten. Wanneer je geen holding hebt en de aandelen van je onderneming verkoopt, betaal je inkomstenbelasting over de winst die hieruit voortkomt. Je kunt de winst dan in een nieuw bedrijf of je pensioen steken.

Waarom een Beheer BV?

De rechtsvorm Beheer BV of Holding BV verkleint risico op kapitaalverlies. Bij een BV zonder holding wordt winst aan de aandeelhouder(s) uitgekeerd. De aandeelhouder(s) lopen het risico dat bij claim of faillissement reserves verloren gaan.

Wat doet het beheer in een BV?

Een Beheer BV of Holding BV is een rechtsvorm waarbij de holding een of meerdere dochterondernemingen in beheer heeft. Deze constructie heeft bepaalde fiscale voor- en nadelen. De holding is daarbij de vennootschap die gezien kan worden als moederonderneming. Binnen de holding vallen dus meerdere BV’s.

Wat kun je doen met een holding?

Door een holding op te richten, kun je jouw ‘overtollig’ vermogen uit de werk-BV onderbrengen in de holding. De holding dient dan als spaarpot. Daarnaast kun je intellectuele eigendomsrechten (waardevolle ‘kroonjuwelen’ zoals de eigendom van software, patenten, know how of merkenrechten) onderbrengen in je holding.

Waarom een holding structuur?

als juridische vorm van jouw onderneming kiest, dan wordt dikwijls een holdingstructuur opgezet, bestaande uit een holding-B.V. en een dochter- of werk B.V. Zelf houd je de aandelen van de holding en de holding houdt de aandelen van de werk B.V. Met deze structuur ben je in staat om je risico te spreiden.

Waarom een holding beginnen?