Trending

Wat is ketengericht werken?

Wat is ketengericht werken?

Doel van ketengericht organiseren is de effectiviteit en klantgerichtheid rond producten en diensten sterk te vergroten; de voortbrengingsketen van producten en diensten wordt als basis voor inrichting van de organisatiestructuur genomen.

Wat is het doel van ketensamenwerking?

Ketensamenwerking is een vorm van samenwerking tussen partijen die opeenvolgend met elkaar samenwerken aan één product of proces. Daarnaast leidt ketensamenwerking gemakkelijker tot nieuwe samenwerking in een volgend project. Dit wordt vooral aangemoedigd door het opgebouwde vertrouwen tussen partijen onderling.

Wat betekent ketenmanagement?

Ketenmanagement is het op elkaar afstemmen van afzonderlijke afdelingen of organisaties binnen een geheel logistiek proces. Ketenmanagement vergroot de efficiëntie van de onderlinge samenwerking tussen deze verschillende afdelingen of organisaties.

Wat is een ketenorganisatie?

Ketenmanagement wordt in de praktijk ook wel ketenregie genoemd. Het is de kunst om schakels – zowel intern binnen een organisatie als over de keten heen – goed met elkaar te laten samenwerken.

Wat is ketenvorming?

Het proces waarbij zelfstandige detaillisten meer en meer in een marketingsysteem (een keten) worden opgenomen. Dit is een van de vormen van concentratie van de detailhandel, met concentratie van de inkoopmacht als gevolg.

Wat is de keten?

Een keten is een aaneenschakeling van meerdere handelingen of gebeurtenissen. Een persoon kan een keten van handelingen verrichten om bijvoorbeeld tot een bepaald doel te komen.

Wat zijn ketenprocessen zorg?

Een ketenproces is een generieke weergave van het ‘wat’ en ‘hoe’ in een bepaald domein. Het ‘wat’ wordt gevormd door gegevenssoorten. Het ‘hoe’ door processen. De processen zijn belangrijk omdat ze inzicht geven in de verantwoordelijkheden die aan rollen in het ketenproces zijn toegewezen.

Wat is ketensamenwerking zorg?

Ketensamenwerking betekent slim samenwerken met de schakels (bedrijven) binnen de keten (supply en/of demand chain). Deze samenwerking leidt tot meer dan wat individueel haalbaar is. Openheid en vertrouwen vormen de basis van voortdurend leren, continue verbeteren en er gezamenlijk beter van worden.

Wat is van zand tot klant?

‘Van zand tot klant’ staat synoniem voor supply chains waarin vooral producten worden vervaardigd uit grondstoffen en halffabricaten.

Wat is een keten van bedrijven?

Een keten is een samenwerkingsverband tussen organisaties die naast hun eigen doelstellingen, één of meer gemeenschappelijk gekozen (of door de politiek opgelegde) doelstellingen nastreven.

Wat doet een ketenregisseur?

De ketenregisseur is op tactisch en operationeel niveau de functionaris die er voor waakt dat het horizontale ketenproces over alle schakels heen daadwerkelijk naar wens plaatsvindt en dat dit zo blijft.

Wat is een keten?