Questions and answers

Wat kost een personeelsfeest?

Wat kost een personeelsfeest?

Een bedrijfsfeest kost gemiddeld 75 euro per persoon. Maar je kunt het natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. Bij een bedrijfsfeest voor 50 personen kost het entertainment/vermaak ongeveer 25 euro per persoon. Dan blijft er nog 25 euro over voor het buffet en 25 euro voor drank.

Wat is een WKR vergoeding?

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten.

Wat valt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling?

Onder de WKR verstaan we dat je maximaal 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met €400.000 plus 1,18 procent van het restant van die loonsom mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Dit is de zogenoemde ‘vrije ruimte’. Hier betaal je dus geen loonbelasting over.

Wat valt onder werkkostenregeling 2020?

Via de werkkostenregeling mag een werkgever in 2020 maximaal 3% van het (fiscale) loon tot EUR 400.000 en daarboven 1,2% (kolom loonstaat nr. 14) binnen het bedrijf belastingvrij aan zijn werknemers betalen. Loon in natura wordt gewaardeerd op de factuurwaarde. …

Wat kost een gemiddeld bedrijfsuitje?

Gemiddeld genomen gaan hr-afdelingen uit van 50 tot 60 euro per persoon als budget voor het personeelsuitje. De Ridder ziet dat bij bepaalde grote jubileumvieringen het budget wordt uitgebreid naar maximaal 800 euro per persoon.

Wat kost een teambuilding?

Het kostenplaatje in beeld gebracht

Wat voor teambuilding kiest u Aantal deelnemers Wat is de prijs
Teambuilding op locatie Vanaf 10, maximaal 60 Tussen 1400 en 2000 euro
Teambuilding in-company Geen minimum of maximum Tussen 900 en 1400 euro

Wat is een onbelaste vergoeding?

Kosten die de medewerker maakt om zijn werk goed te kunnen vervullen, kunnen in beginsel door de werkgever vergoed worden zonder dat dit wordt belast. Daarnaast zijn bepaalde vergoedingen vrijgesteld, waarbij gedacht wordt aan uitgaven die de medewerker niet als beloning ervaart.

Wat valt er onder intermediaire kosten?

Als een werknemer of een ander kosten voorschiet, dan spreken we over intermediaire kosten. Vergoeding van intermediaire kosten zijn dus feitelijk vergoedingen die u als werkgever aan uw werknemer heeft betaald omdat de werknemer in uw opdracht een bedrag heeft voorgeschoten.

Wat mag niet in de vrije ruimte werkkostenregeling?

Een aantal kosten, die niet direct te maken hebben met de werkzaamheden van uw medewerkers, die onder de Werkkostenregeling valt zijn:

  • personeelsfeesten;
  • geschenken voor personeel;
  • een deel van de reiskostenvergoeding die boven de 19 eurocent per kilometer valt;
  • fietsplan / fiets van de zaak;
  • bedrijfsfitness;
  • en meer.

Wat valt niet onder de werkkostenregeling?

Vrijgestelde kosten Bepaalde vergoedingen vallen buiten de vrije ruimte, de zogenoemde gerichte vrijstellingen. Voorbeelden van gerichte vrijstellingen zijn: Verstrekte reiskosten tot € 0,19. Abonnementen voor het openbaar vervoer.

Wat valt onder eindheffingsloon?

Onder de werkkostenregeling mag je maximaal 3% (2021) van het totale fiscale loon, besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor de werknemers. Voor het bedrag boven 400.000 euro geldt het percentage van 1,18%. Dit noemt men de vrije ruimte (eindheffingsloon).

Wat mag niet in de WKR?