Questions and answers

Wat kost het verlengen van een verblijfsvergunning?

Wat kost het verlengen van een verblijfsvergunning?

De aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning medische behandeling kost € 379. De verlenging van de andere verblijfsvergunningen humanitair tijdelijk kost € 0. De aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning buiten schuld kost € 342.

Wat is regulier bepaalde tijd?

Deze verblijfsvergunning “REGULIER BEPAALDE TIJD” wordt verleend aan vreemdelingen wanneer verblijf op reguliere gronden is toegestaan. De vergunning wordt altijd verleend onder een beperking, bijvoorbeeld verblijf bij familie- of gezin, studie of arbeid in loondienst.

Wat betekent bepaalde tijd verblijfsvergunning?

Een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd heeft in principe een geldigheidsduur van een jaar en wordt telkens met een jaar verlengd (tot maximaal vijf jaren). Bij het aanvragen van een verblijfsvergunning moet u aangeven wat de reden is waarom u in Nederland wilt verblijven.

Wat betekent asiel bepaalde tijd?

U bent nu in het bezit van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Zolang deze vergunning geldig is, mag u werken. Ook tijdens de behandeling van uw aanvraag mag u (blijven) werken. Als u het Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W ophaalt moet u uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd inleveren.

Hoeveel kost een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd?

Voor de aanvraag onbepaalde tijd of de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen betaalt u € 192. Minderjarigen betalen € 64.

Wat is een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd?

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd geeft u verblijfsrecht voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat u uw recht om in Nederland te wonen geldig blijft, ook als uw verblijfsdocument verloopt.

Wat is een voorlopige verblijfsvergunning?

Met een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel mag u een beperkte tijd in Nederland blijven. Sommige verblijfsvergunningen voor een tijdelijk doel kunt u niet verlengen. U kunt ook niet een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wat gebeurt er na 5 jaar verblijfsvergunning?

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd geeft u verblijfsrecht voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat u uw recht om in Nederland te wonen geldig blijft, ook als uw verblijfsdocument verloopt. Het verblijfsdocument wordt steeds voor 5 jaar afgegeven en kan daarna steeds vernieuwd worden.

Wat zijn de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd?

Voorwaarden verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd U heeft een ziektekostenverzekering. U heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort. U bent minstens vijf jaar in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. U heeft een niet-tijdelijk verblijfsdoel.

Wat is een verblijfsvergunning asiel?

Een persoon krijgt asiel in Nederland als hij vluchteling is. Dat is iemand die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Bijvoorbeeld omdat hij van een bepaald ras is. Of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort, zoals homoseksuelen.

Hoe lang mag een verblijfsvergunning verlopen zijn?