Trending

Wat wordt er gevierd op Witte Donderdag?

Wat wordt er gevierd op Witte Donderdag?

Op Witte Donderdag zat Jezus met zijn volgelingen aan tafel: het Laatste Avondmaal. Judas verraadt Jezus die gevangen wordt genomen. Het is gebruikelijk in katholieke kerken om op Witte Donderdag kruisbeelden met een wit kleed af te dekken. Wit staat voor onder meer vreugdevol en heilig.

Waar komt de naam Witte Donderdag vandaan?

Op Witte Donderdag herdenken christenen het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen; dat wordt in de Bijbel onder meer beschreven in Matteüs 26. De naam van deze dag hangt samen met een kerkelijk gebruik om op deze dag alle kruisbeelden en andere beelden in de kerk met witte kleden te bedekken.

Wat is de betekenis van Goede Vrijdag?

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus. Jezus werd volgens de Bijbel veroordeeld tot de kruisdood door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, op aandrang van het sanhedrin. Deze straf werd voltrokken op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem.

Wat vieren we op Laatste Avondmaal?

Het Laatste Avondmaal was volgens het Nieuwe Testament de maaltijd die Jezus op de avond voor zijn dood en herrijzenis (ca. 30 n. Chr.) met zijn apostelen had, als onderdeel van het joodse Pesach.

Wat mag je niet eten op Witte Donderdag?

Orthodoxe traditie Vanwege de feestelijke herdenking van de Instelling van de Eucharistie, is alleen op deze dag, gedurende de Goede Week, wijn en olie tijdens de maaltijden toegestaan.

Wat wordt er gevierd met Pasen?

Pasen is het belangrijkste christelijke feest en draait om de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. Pasen zelf valt op zondag en is in feite de dag dat Jezus uit de dood herrees.

Wat mag niet op Witte Donderdag?

Orthodoxe traditie De Dienst van de Voetwassing wordt normaal gesproken alleen gedaan in kloosters en kathedralen. Vanwege de feestelijke herdenking van de Instelling van de Eucharistie, is alleen op deze dag, gedurende de Goede Week, wijn en olie tijdens de maaltijden toegestaan.

Wat voeren we met Goede Vrijdag?

Op Goede Vrijdag herdenken we de dag waarop Jezus werd gekruisigd. De dag wordt Goede Vrijdag genoemd omdat Jezus zichzelf heeft opgeofferd om de mensheid te redden, is de gedachte. Gelovigen die deze dag vieren, offeren zelf ook iets op om Jezus te herdenken: zij vasten deze dag, of eten geen vlees.

Wat is de betekenis van Hemelvaart?

veertig dagen na Pasen. Op Hemelvaartsdag of ‘s Heren Hemelvaart (Latijn: Ascensio Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood.

Waar zit Judas bij het Laatste Avondmaal?

Judas Iskariot vormt samen met Petrus en Johannes een andere groep van drie. Judas zit in de schaduw en kijkt teruggetrokken na het horen van de onthulling van zijn plan. Hij houdt een kleine zak met zilverstukken stevig vast, die hij heeft gekregen voor het verraden van Jezus.

Was Maria Magdalena bij het Laatste Avondmaal?

Maria Magdalena was niet bij het Laatste Avondmaal. Hoewel ze aanwezig was bij het evenement, werd Maria Magdalena in geen van de vier evangeliën vermeld onder de mensen aan tafel.