Questions and answers

Welk rentepercentage aan debetrente mag een bank in rekening brengen als de wettelijke rente 4% bedraagt?

Welk rentepercentage aan debetrente mag een bank in rekening brengen als de wettelijke rente 4% bedraagt?

De maximale rente voor geld lenen is op dit moment 10%. Dit is wettelijk bepaald. Een kredietverstrekker mag je dus nooit meer rente vragen. Gelukkig betaal je bij de meeste banken en kredietverstrekkers een veel lagere rente.

Wat is de wettelijke rente 2021?

Hoogte wettelijke rente en wettelijke handelsrente 2021

Soort Datum Percentage
Wettelijke rente – niet handelstransacties 01-01-2021 2,00 %
Handelstransacties tot stand gekomen na 1 december 2002 01-01-2021 8,00 %

Wat is de wettelijke handelsrente?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is 2,00 % (voor niet-handelstransacties) of 8,00 % (voor handelstransacties).

Hoe wettelijke rente in rekening brengen?

Wettelijke rente voor handelstransacties De wettelijke rente is 8% per jaar. Je hoeft niets te doen om deze rente in rekening te mogen brengen. Vermeld het rentepercentage gewoon in je betalingsherinneringen. Of stuur een extra factuur met alleen de rente.

Hoeveel rente mag een deurwaarder rekenen?

Betaalt u niet op de uiterste betaaldatum? Dan mag de ondernemer of het incassobureau vanaf dat moment rente in rekening brengen. Wij berekenen hoeveel rente de ondernemer maximaal in rekening mag brengen tot en met vandaag. Volgens de wet betaalt u als consument maximaal 2% rente* per jaar.

Is interest een schuld?

Rente, interest of intrest, is de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. Er ontstaat een schuld waar eveneens rente over wordt berekend.

Hoeveel bedraagt de wettelijke intrest?

Voor het jaar 2021 blijft de wettelijke interestvoet behouden op 1,75%. In RSZ zaken blijft de interestvoet voorlopig 7%. In fiscale zaken blijft de interestvoet voor nalatigheidsinteresten 4% en deze van de moratoire interesten 2%. Deze interestvoet wordt elk jaar herzien volgens een bij wet bepaalde regel.

Wat is vervallen rente?

Als de aannemer is gestart met de bouw voordat u het koopcontract tekent, betaalt u rente over de termijnen die inmiddels gepasseerd zijn, de zogeheten vervallen termijnen. Een benaming hiervoor is rente tijdens de bouw. Is de bouw nog niet begonnen op het moment van koop, dan betaalt u deze rente niet.