Questions and answers

Wie draagt het koffertje?

Wie draagt het koffertje?

De minister van Financiën draagt een koffertje met het opschrift “Derde dinsdag in september”, met – naar men zegt – de miljoenennota. In werkelijkheid is de miljoenennota op papier veel te volumineus om in het koffertje te passen, maar tegenwoordig staat de miljoenennota op een cd.

Wie draagt de miljoenennota?

Ieder jaar biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan.

Wat is het gouden koffertje?

Omdat het uitvoeren van die plannen geld kost, staat de minister van Financiën die dag speciaal in de belangstelling. Het financiële verhaal bij de plannen draagt hij bij zich in het ‘ gouden koffertje’. Het koffertje bevat de Rijksbegroting: een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar.

Welke tekst staat er op het koffertje dat de minister van Financiën naar de Tweede Kamer brengt?

De miljoenennota wordt traditiegetrouw aangeboden in een koffertje met daarop de tekst Derde dinsdag in september en het wapen van Nederland. Deze traditie is ontstaan toen in 1947 minister Lieftinck van Financiën de eerste begroting na de Tweede Wereldoorlog op een nette manier wilde presenteren aan de Tweede Kamer.

Welke Koets Prinsjesdag?

Gewoonlijk rijden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima op Prinsjesdag in de Gouden Koets. Deze wordt echter gerestaureerd. Daarom wordt sinds 2016 de Glazen Koets gebruikt.

Hoeveel Kamerleden Troonrede?

In Nederland wordt er jaarlijks een troonrede gehouden door de koning, uitgesproken door de Koning der Nederlanden op Prinsjesdag tijdens de Verenigde Vergadering van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer in de Ridderzaal.

Waarin staat een korte uitleg van de rijksbegroting?

De Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen van alle ministeries samen. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld elk ministerie krijgt en welke uitgaven zij het komende jaar verwachten.

Welke ministers hebben een staatssecretaris?

De staatssecretarissen van het kabinet Rutte III

  • Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid : Ankie Broekers-Knol.
  • Staatssecretaris van Defensie : Barbara Visser.
  • Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat : Mona Keijzer.
  • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport : Paul Blokhuis.

Welke minister presenteert de Miljoenennota?

Nadat het staatshoofd op Prinsjesdag de troonrede heeft voorgelezen, biedt de minister van Financiën namens de regering het koffertje met de Rijksbegroting en de miljoenennota aan de voorzitter van de Tweede Kamer aan.

Wat staat er in de troonrede?

In de troonrede zijn traditioneel twee elementen te onderscheiden: Beschouwingen over hetgeen in de afgelopen periode in Nederland en elders in de wereld is voorgevallen. Aankondigingen van plannen en maatregelen op het gebied van wetgeving en bestuur.

Welke dag is Rijksbegroting?

Op 15 september was het Prinsjesdag. Op deze derde dinsdag in september begon het nieuwe werkjaar van de regering. En bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan.

Wat is Prinsjesdag Schooltv?

Op Prinsjesdag, dat is de derde dinsdag in september, komen de leden van de Eerste en Tweede Kamer en de ministers bij elkaar in de Ridderzaal in Den Haag. Ook de koning of de koningin is hierbij aanwezig. Prinsjesdag bestaat al meer dan tweehonderd jaar. De eerste was in 1814.