Helpful tips

Hoe beland je in een jeugdgevangenis?

Hoe beland je in een jeugdgevangenis?

Er zijn 19 jeugdgevangenissen in Nederland. In de jeugdgevangenis komen kinderen van 12 tot 18 jaar. In de jeugdgevangenissen komen kinderen die iets ernstigs hebben gedaan en kinderen die niet helemaal geestelijk in orde zijn (die in de war zijn) en voor kinderen die thuis niet verzorgd worden.

Wat doe je in een jeugdgevangenis?

Een jeugdgevangenis is een gevangenis voor jongeren. Jongeren onder de 18 jaar die een misdaad hebben gepleegd komen erin terecht. Een voorbeeld van een misdaad is als je gestolen hebt of iemand beroofd hebt. Sommige jeugdgevangenissen zijn wat strenger dan de andere.

Welke leeftijd kun je in jeugdgevangenis komen?

Jongeren die veroordeeld zijn tot jeugddetentie komen in een justitiële jeugdinrichting. Jeugddetentie duurt maximaal 2 jaar voor jongeren van 16 of 17 jaar. Voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar is dat maximaal 1 jaar. In detentie moeten de jongeren naar school.

Hoeveel kinderen zitten in de jeugdgevangenis?

Als iemand iets ernstigs doet, kan het zijn dat hij naar de gevangenis moet. Voor kinderen is er een speciale jeugdgevangenis. Daarvan zijn er in Nederland vijftien. Er zitten ongeveer 1900 jongeren in een jeugdgevangenis.

Wat is de jeugdgevangenis?

Jeugddetentie is de vrijheidsstraf voor jongeren. De jongere moet voor een bepaalde periode in een justitiële jeugdinrichting verblijven. De maximale periode hangt af van de leeftijd. Als de jongere nog geen 16 jaar was op het moment dat hij het strafbare feit pleegde, dan is deze periode 1 jaar.

Hoe ziet een dag in een jeugdinstelling eruit?

Ons dagprogramma ziet er zo ‘normaal’ mogelijk uit. De jongeren staan om 07.30 uur op, ontbijten en gaan naar school. Dat is een officiële school bij ons in het pand. Elke jongere krijgt een lesprogramma op maat, dit varieert van theorievakken tot beroepsgericht onderwijs of ze worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Hoeveel jongeren zitten er in Nederland in jeugddetentie?

Nederland heeft één Rijks Justitiële Jeugdinrichting die bestaat uit drie locaties, twee particuliere jeugdinrichtingen en twee Kleinschalige voorzieningen. In de JJI’s samen verblijven dagelijks ongeveer 450 jeugdigen.

Hoe ziet een gemiddelde dag eruit in een jeugdinstelling?

Waar staan de jeugdgevangenissen in Nederland?

Particuliere Jeugdinrichtingen

  • Amsterbaken (gesloten)
  • Horizon Kolkemate (voorheen Avenier, opgeheven)
  • Het Keerpunt (gesloten)
  • Juvaid (Het Poortje)
  • JJI Lelystad.
  • Teylingereind.
  • Schakenbosch (gesloten)
  • JJC (op het terrein van Schakenbosch; gesloten)

Wat is een justitiële jeugdinrichting?

Wat is een jeugdinrichting Een jeugdinrichting wordt ook wel een justitiële jeugdinrichting genoemd. In een jeugdinrichting zitten jongeren van twaalf tot negenentwintig jaar. Ze wonen in groepen van zo’n tien personen bij elkaar. Ze eten en sporten samen en gaan samen naar school of lopen stage.

Welke JJI zijn er?

Nederland heeft één Rijks Justitiële Jeugdinrichting die bestaat uit drie locaties, twee particuliere jeugdinrichtingen en twee Kleinschalige voorzieningen.

Hoeveel jongeren in jeugddetentie?

In cijfers In de JJI’s samen verblijven dagelijks ongeveer 450 jeugdigen. De verblijfduur varieert van één dag tot circa 6 jaar (PIJ-maatregel) en bedraagt gemiddeld ongeveer 92 dagen.