Helpful tips

Hoeveel krijgt een alleenstaande in de bijstand?

Hoeveel krijgt een alleenstaande in de bijstand?

Gezin, samenwonenden of alleenstaande ouder: € 12.590. Alleenstaande: € 6.295.

Hoeveel geld krijg je als je een uitkering krijgt?

De WW-uitkering is 75% van uw loon. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onwerkbare weer langer duurt dan 2 maanden. De uitkering wordt dan lager, namelijk 70%. In de meeste cao’s is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100%.

Hoeveel gaat mijn uitkering omhoog in 2021?

Per 1 juli 2021 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 0,96%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 juli 2021 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 223,40 naar bruto € 225,57.

Wat is het sociaal minimum voor een alleenstaande?

Sociaal minimum vanaf 1 juli 2021 (Toeslagenwet)

Leefsituatie Bedrag per dag Bedrag per maand
Alleenstaande van 21 jaar en ouder € 56,97 € 1.239,10
Alleenstaand-woningdeler van 21 jaar en ouder € 36,10 € 785,18
Alleenstaande van 20 jaar € 42,93 € 933,73
Alleenstaande van 19 jaar € 31,19 € 678,38

Hoeveel geld krijg je met een Wajong uitkering?

Voldoet u aan de voorwaarden voor Wajong? Dan kunt u een Wajong-uitkering krijgen. De uitkering is maximaal 75% van het minimumloon.

Hoeveel krijg je met een bijstandsuitkering?

Ik ben 18, 19 of 20 jaar. Hoe hoog is de uitkering?

Leefvorm bedrag zonder vakantiegeld bedrag met vakantiegeld
Alleenstaande € 252,98 € 266,29
Alleenstaande ouder € 252,98 € 266,29
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, zonder kinderen € 505,95 € 532,58
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, met kinderen € 798,74 € 840,78

Hoeveel bijstand krijg ik 2020?

Bedragen bijstand 1 januari 2020

Bijstand voor wie hoogte uitkering 1 januari 2020 hoogte uitkering 1 juli 2019
een alleenstaande ouder € 1.052 € 1.030,41
gehuwden, beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd €1.503 €1.472,03
Bijstandsnorm pensioengerechtigden:
een alleenstaande: €1.176 €1.154,03

Hoe hoog wordt mijn WIA uitkering in 2021?

Per 1 januari 2021 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 0,28%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2021 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 222,78 naar bruto € 223,40.

Hoe hoog is de Wajong uitkering in 2021?

Bij de Wajong 2015 wordt er uitgegaan van het minimumloon. Vanaf juli 2021 is het minimumloon voor iedereen vanaf 21 jaar €1701,00 bruto per maand. (Vanaf januari 2021 was dit € 1.648,80 bruto per maand.) De maximale vergoeding is 75% van dit loon.

Wat is 120% van het sociaal minimum?

Wat is 120% van de bijstandsnorm?

Leefvorm maximaal maandinkomen zonder vakantiegeld
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.229,73
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.756,74
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.367,98

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid heeft hiervoor een normbedrag opgesteld, dat ze ieder half jaar aanpast.