Helpful tips

Is meneer met een hoofdletter?

Is meneer met een hoofdletter?

Voorbeelden: meneer, mevrouw, de heer, drs., professor, dominee, etc. Schrijf dan het tussenvoegsel met een hoofdletter: de heer De Groot. Verkorte tussenvoegsels (die met een apostrof, zoals ‘t Hart) schrijf je te allen tijde met een kleine letter.

Is het Geachte heer mevrouw of heer mevrouw?

Wat is de beste briefaanhef als je niet weet of de geadresseerde een man of een vrouw is? Als het geslacht van de geadresseerde onbekend (en niet te achterhalen) is, is het het gebruikelijkst in de aanhef boven een brief of e-mail zowel heer als mevrouw te vermelden.

Is het beste of Geachte?

Beste gebruik je in de aanhef van een brief of e‑mail aan iemand die je met je aanspreekt. Geachte gebruik je in de aanhef van een brief of e‑mail aan iemand die je met u aanspreekt.

Welke aanhef van een zakelijke brief is goed gespeld?

Bij geachte past de achternaam het best: Geachte heer Winkel, Geachte mevrouw Amrani. Bij een informele aanhef past een voornaam beter: Beste Tim, Dag Soumaya….Ken je de naam van de ontvanger niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Geachte heer/mevrouw,
  • Geachte heer of mevrouw,
  • Geachte heer, mevrouw,

Is Suikerfeest met een hoofdletter?

Namen van feestdagen, (religieuze) feesten en gedenkdagen krijgen namelijk een hoofdletter. Andere voorbeelden zijn: Pasen, Kerstmis, Suikerfeest, Offerfeest, Chanoeka, Moederdag en Nieuwjaar.

Is middeleeuwen met een hoofdletter?

De correcte spelling is middeleeuwen. Namen van historische, geologische en andere periodes schrijven we klein. In gespecialiseerde publicaties, zoals wetenschappelijke artikels en historische naslagwerken, kunnen zulke namen wel een hoofdletter krijgen.

Is het Geachte heer of meneer?

Als een man in een bepaalde functie wordt aangeschreven, wordt de vorm mijnheer gebruikt. In lopende tekst is het gebruik van meneer en mijnheer heel gewoon. In een mondelinge aanspreking is meneer het gebruikelijke woord.

Welke aanhef motivatiebrief?

Tenzij je de recruiter in kwestie persoonlijk kent, is ‘geachte heer’ of ‘geachte mevrouw’ dus het meest gepast in een sollicitatiebrief.

Kan je een mail beginnen met beste?

In een brief of een e-mail doe je dat meteen aan het begin met de aanhef. Met deze introducerende woorden begroet je de lezer. Dat kan op een formele manier met bijvoorbeeld Geachte of op een informele manier met bijvoorbeeld Beste.

Wat is de aanhef in een zakelijke brief?

Aanhef brief Je kunt de aanhef van een brief op verschillende manieren beginnen. Als je een zakelijke brief schrijft die erg formeel is, schrijf je Geachte en dan de achternaam. Als de brief informeler is, schrijf je Beste en daarna de voornaam. We zien overigens steeds vaker de combinatie Beste en achternaam.

Wat is de aanhef van een mail?

De aanhef of aanspreking is een (meestal vriendelijke) introducerende zin van een brief of e-mail. Het gaat doorgaans om standaardformuleringen waarmee de schrijver zich tot de geadresseerde richt. Er bestaan verschillende formules, van formeel tot zeer intiem.

Is feestdagen met een hoofdletter?

Officiële namen van feestdagen schrijven we met een hoofdletter. Niet-officiële en informele namen van feestdagen schrijven we met een kleine letter.