Helpful tips

Kan een hond overlijden door epilepsie?

Kan een hond overlijden door epilepsie?

Een normale epilepsie aanval duurt maximaal een kwartier en is niet levensbedreigend. Wanneer uw hond een aanval krijgt die langer aanhoudt, zonder tussenpozen, spreken we van een status epilepticus. Dit is wel potentieel levensbedreigend en dient door de dierenarts behandeld te worden!

Kan een hond epilepsie hebben?

Epilepsie is een geregeld voorkomende aandoening. Een typische epileptische aanval uit zich in ongecontroleerde spierkrampen terwijl een de hond buiten bewustzijn is. De meeste honden met epilepsie kunnen een goed leven leiden met medicatie. Dit hangt af van de oorzaak en de reactie op de medicatie.

Wat kan epilepsie veroorzaken bij honden?

Secundaire epilepsie komt meestal voor bij honden jonger dan 6 maanden of bij honden ouder dan 5 jaar. Bij deze vorm is er juist wel een oorzaak te vinden. Soms kan deze aangeboren zijn, soms wordt het veroorzaakt door infecties, vergiftigingen, tumoren of afwijkingen in de bloedvaten.

Doet epilepsie pijn bij honden?

Wat te doen tijdens een epileptische aanval Het is belangrijk om te realiseren dat de hond geen pijn heeft en niet in paniek is tijdens een aanval. Indien de hond een aanval krijgt op een gevaarlijke plaats (bv bovenaan een trap), probeer er dan voor te zorgen dat de hond zichzelf niet kan bezeren.

Doet een epileptische aanval pijn?

Na een epileptische aanval kan de betrokkene kortdurend verward zijn of klachten hebben van vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn of een tijdelijk verminderde functie van een arm en/of been.

Wat zijn de symptomen van epilepsie?

Een epileptische aanval heeft vaak een of meer van de volgende kenmerken:

 • verlies van bewustzijn (helemaal of voor een deel)
 • schokken van lichaam of lichaamsdelen.
 • verward of angstig gedrag.
 • draaien van de ogen.
 • moeite met praten.
 • bijten op de tong.
 • urineverlies.

Welke dieren kunnen epilepsie krijgen?

Er zijn twee vormen van epilepsie bij honden, katten en andere dieren. Het meest bekend: omvallen, bewustzijnsverlies, stijf worden van de poten, krampen van het hele lichaam, urineverlies.

Hoe verloopt een epileptische aanval?

Bij een epileptische aanval is er een plotselinge verstoring in de hersenen. Door die ‘kortsluiting’ heb je even geen controle meer over je lichaam. Er bestaat niet één soort epilepsie. De meest bekende epileptische aanval is als iemand op de grond valt, even buiten bewustzijn is en gaat schokken met armen en benen.

Hoe voel je je na een epileptische aanval?

Er zijn verschillende soorten aanvallen bij epilepsie. De één is bewusteloos, valt en gaat schokken. De ander voelt vreemde tintelingen of hoort vreemde geluiden. Of iemand staart een korte periode voor zich uit en reageert niet.

Hoe lang duurt een aanval van epilepsie?

Grote (tonische clonische) aanvallen duren meestal 2 tot 3 minuten. Als ze langer duren dan 5 minuten kunnen ze mogelijk niet stoppen zonder noodmedicatie. Een aanval die langer duurt dan 30 minuten noemen we een status epilepticus. Dit kan mogelijk blijvend schadelijk zijn voor de cliënt.

Wat zijn de oorzaken van epilepsie?

Als je epilepsie hebt, is een deel of zijn delen van je hersenen onbedoeld en onverwachts actief. Dat gebeurt in de vorm van aanvallen. Een epileptische aanval (insult) ontstaat als een groep hersencellen ongecontroleerd en ongevraagd prikkels gaat afgeven en doorsturen.

Wat kun je doen tegen epilepsie?

Wat te doen bij een epileptische aanval?

 1. Vermijd gevaarlijke situaties.
 2. Stop niets tussen de tanden.
 3. Probeer het hoofd te beschermen.
 4. Geef geen mond-op-mondbeademing.
 5. Houd de (krachtige) lichaamsbewegingen niet tegen.
 6. Maak knellende kleding los en neem de bril af.