Blog

Kan ik mijn ouderschapsverlof meenemen naar nieuwe werkgever?

Kan ik mijn ouderschapsverlof meenemen naar nieuwe werkgever?

De reglementering legt geen anciënniteitsvoorwaarde op. Bijgevolg kunt u het ouderschapsverlof aanvragen van zodra u bij de nieuwe werkgever in dienst bent.

Heb je recht op ouderschapsverlof?

Je hebt recht op ouderschapsverlof vanaf de geboorte van je kindje. Het verlof moet ingaan vóór je kindje de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Let op: ouderschapsverlof is niet hetzelfde als moederschapsverlof of tijdskrediet.

Kan de werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. De werkgever mag alleen de verdeling van uw werkuren weigeren.

Kan je ouderschapsverlof overdragen?

Beide ouders kunnen ouderschapsverlof nemen. Als de ene ouder zijn recht op ouderschapsverlof niet (helemaal) opneemt, kan hij dat recht niet overdragen op de andere ouder.

Wat met verlofdagen als je van werkgever veranderd?

In je nieuwe job kan je natuurlijk ook genieten van de vakantiedagen die hebt opgebouwd. Je vakantierechten gelden namelijk over al je werkgevers heen. Maar als je de dagen die je had opgebouwd nog wil opnemen, moet je wel de sommen die je bij je vorige uitdiensttreding hebt gekregen teruggeven.

Hoeveel recht op ouderschapsverlof?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof.

Hoe lang recht op onbetaald ouderschapsverlof?

U kunt uw ouderschapsverlof betaald of onbetaald opnemen. Het percentage doorbetaling bij betaald verlof is 60%. U heeft in totaal recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof voor een kind, waarvan maximaal 13 weken als betaald ouderschapverlof kunnen worden opgenomen.

Heb ik recht op papadag?

Wanneer je een kind hebt dat jonger is dan acht jaar, dan heb je als werknemer recht op ouderschapsverlof. Beide ouders kunnen ouderschapsverlof aanvragen. Wanneer vaders gebruik maken van deze vorm van verlof, wordt dit ook wel aangeduid met de term ‘papadag’. Je hebt per kind één keer recht op ouderschapsverlof.

Hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof?

Wanneer Kunt u ouderschapsverlof opnemen?

Sinds 1 juni 2019 zijn de mogelijkheden om ouderschapsverlof te nemen, uitgebreid. Als u voltijds werkt, kunt u nu ook 1/10 ouderschapsverlof opnemen. Daardoor kunt u uw prestaties verminderen met één dag om de twee weken of met een halve dag per week. U hebt daarvoor wel het akkoord van de werkgever nodig.

Wat is een ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een verlof waarmee de werknemer meer tijd krijgt om zorg te besteden aan zijn of haar kinderen. Het geldt voor beide ouders. De wettelijke regeling inzake het ouderschapsverlof is terug te vinden in Wet Arbeid en Zorg (WAZORG).

Wanneer mag uw werkgever het ouderschapsverlof weigeren?

Uw werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan het wel met maximaal 6 maanden uitstellen, op voorwaarde dat hij daarvoor gegronde redenen kan geven. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

Welke regels gelden voor ouderschapsverlof?

Regels ouderschapsverlof. Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels: U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof.