Helpful tips

Waar kan ik terecht voor een medische keuring?

Waar kan ik terecht voor een medische keuring?

U kunt voor de keuring zelf een afspraak maken met een huisarts. Huisartsen keuren hun eigen patiënten meestal niet. U kunt bij uw eigen huisarts wel vragen naar welke andere huisarts u kunt gaan. Voor een bus- of vrachtwagenrijbewijs moet een bedrijfsarts of arboarts de keuring doen.

Waar staat medische keuring op rijbewijs?

Op het rijbewijs (vak 11): De geldigheid van de medische keuring staat in het vak 11. Je vindt er de vervaldatum (dd/mm/jjjj) Voor die datum moet de chauffeur zijn medische keuring laten vernieuwen.

Wie moet een medische schifting hebben?

Wie beroepsmatig personen vervoert, of met een vrachtwagen, autocar of autobus rijdt, moet minimaal om de 5 jaar een medisch onderzoek ondergaan voor het ‘rijgeschiktheidsattest van groep 2’.

Wat kost medische keuring voor rijbewijs?

Een standaard medische keuring van 30 minuten kost minimaal €105,81. Hiervan is 15 minuten voor de keuring zelf en 15 minuten voor het opstellen van de keuringsuitslag door een specialist. Als de keuring zelf langer duurt, mag de arts een hoger bedrag in rekening brengen. Hoeveel hoger hangt af van het extra onderzoek.

Welke artsen keuren voor CBR?

Het CBR vraagt een onderzoek aan door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog. Je ontvangt hiervoor een verwijsbrief. Het CBR kiest deze arts zelf, omdat het belangrijk is dat de keuring wordt gedaan door een onafhankelijk arts die de rijbewijseisen goed kent.

Waar vind ik mijn gezondheidsverklaring?

Deze gezondheidsverklaring is op 3 manieren te verkrijgen:

  1. Het formulier ophalen bij het gemeentehuis;
  2. Het formulier downloaden via mijn.cbr.nl.
  3. Het formulier telefonisch aanvragen bij het CBR;

Waar staan codes op rijbewijs?

De code is beschreven in cijfers. Als u een rijbewijscode heeft, dan staat deze op de achterkant van uw rijbewijs links onderaan of in de meest rechterkolom achter de rijbewijscategorie.

Hoe bekom ik een rijgeschiktheidsattest?

De kandidaat moet een vragenlijst invullen en ondertekenen, een speciaal oogonderzoek ondergaan en een medisch onderzoek laten uitvoeren door een arbeidsgeneesheer van Mediwet. Indien de arbeidsarts het nodig acht bijkomende onderzoeken of verwijzingen te doen, zal hij dit kenbaar maken tijdens de consultatie.

Wat is een medische schifting?

Sommige werknemers moeten een rijgeschiktheidsattest kunnen voorleggen, vroeger een ‘medische schifting’ genoemd. Chauffeurs krijgen het attest pas na medisch onderzoek door een erkende geneesheer.

Wat is bezoldigd vervoer?

Sommige bestuurders hebben een rijbewijs met vermelding ‘bezoldigd vervoer’ nodig. Zo’n rijbewijs kan je enkel halen als je een rijgeschiktheidsattest hebt. Een rijgeschiktheidsattest is nodig voor een rijbewijs vanaf groep C en/of voor personen die andere personen vervoeren (taxi’s, ziekenvervoer, bedrijvenbus.).

Wat kost een rijbewijskeuring 75 +?

De rijbewijskeuring kost € 35,00 (tarief per januari 2021). Leden van een ouderenbond krijgen € 2,50 korting. U kunt deze kosten bij uw bezoek contant betalen, pinnen of een eenmalige machtiging invullen.