Helpful tips

Waar moet een Bouwaansluiting aan voldoen?

Waar moet een Bouwaansluiting aan voldoen?

Doel richtlijnen Zo moet een bouwkast tegen verschillende weersomstandigheden kunnen en moet die bestand zijn tegen vandalisme. Wel blijft het belangrijk dat u zelf ook blijft letten op veiligheid. Zeker als het gaat om een veilige meterkast.

Wat moet er in een groepenkast zitten?

  • Iedere woning of pand heeft een meterkast of meterruimte.
  • De Moderne Groepenkast is voorzien van installatie-automaten en een aardlekschakelaar.
  • De traditionele groepenkast is voorzien van stoppen (smeltzekeringen) en een aardlek schakelaar.
  • De aardlekschakelaar meet of de in- en uitgaande stroom gelijk blijft.

Hoe ver mag de meterkast van voordeur?

De meterruimte moet vanaf de toegangsdeur direct door de hal of gang bereikbaar zijn. De afstand tussen toegangsdeur en meterruimte is maximaal 3 meter*. Voordeur en meterruimte liggen ook op hetzelfde niveau.

Waar moet de gasmeter zitten?

De gasmeter hangt meestal op kniehoogte in de meterkast. Je vindt hier vaak ook de elektriciteitsmeter en de warm-tapwater-meter. Als je een wat ouder huis hebt, kan het zijn dat de gasmeter zich onder de trap of in de kelder bevindt.

Hoe lang duurt aanvraag Bouwaansluiting?

Maximaal 10 werkweken voor oplevering van uw woning moet u hiervoor een nieuwe aanvraag indienen bij mijnaansluiting.nl. Houd hierbij rekening met een doorlooptijd van maximaal 18 weken.

Hoe vraag ik bouwstroom aan?

Bent u klaar met bouwen en hebt u geen bouwstroom meer nodig? Laat dan de bouwaansluiting omzetten in een vaste aansluiting in uw woning. Dat doet u via mijnaansluiting.nl. Op de website van uw netbeheerder staat wat dit kost.

Wat doet een stoppenkast?

De stoppenkast is de voorloper van de groepenkast. Een stoppenkast bestaat voor het grootste gedeelte uit stoppen (zekeringen). Een groepenkast bestaat voornamelijk uit installatieautomaten. Als er dus een stroomstoring plaatsvindt, springt er in een stoppenkast een stop die vervolgens vervangen moet worden.

Waar moet de aardlekschakelaar op staan?

Op de aardlekschakelaar hoort een testknop te zitten, vaak aangegeven met de letter “T” of “ TEST” . Deze knop moet worden ingedrukt om te testen. Als het goed is wordt de achterliggende installatie uitgeschakeld. Na het testen moet de aardlekschakelaar weer normaal kunnen worden ingeschakeld.

Hoe hoog moet een meterkast hangen?

De grootte van de meterkast De ruimte dient echter wel voorzien te zijn van minimale afmetingen. Deze afmetingen zijn als volgt: Hoogte: 240 centimeter. Breedte: 75 centimeter.

Hoe hoog mag een groepenkast hangen?

Plaats van de nieuwe groepenkast De onderkant van de verdeelkast wordt op een hoogte van 1.600 mm gemonteerd, gemeten vanaf de afgewerkte vloer. Het energiebedrijf monteert de bovenkant van het meterbord op 1.600 mm.

Welke leidingen mogen in dezelfde Leidingkoker?

– Elektrische leidingen mogen niet in schoorstenen, ventilatie- of ontrokingskanalen geplaatst worden; – Elektrische leidingen mogen niet in parallel onder leidingen geplaatst worden die condensatie kunnen veroorzaken (stoom-, gas en waterleidingen) tenzij er een bijkomende bescherming wordt voorzien (bvb. scherm);

Waar zie ik mijn gasverbruik?

Heb je nog geen slimme meter, dan zie je na de eerste jaarnota je verbruik in Mijn Eneco. We geven je in Mijn Eneco ook inzicht in het gemiddelde verbruik van klanten met dezelfde postcode om dat met jouw verbruik te vergelijken. Zo zie je of je ten opzichte van je buren meer of juist minder energie verbruikt.