Most popular

Waar staat Lilian Marijnissen voor?

Waar staat Lilian Marijnissen voor?

Lilian M.C. Marijnissen (Oss, 11 juli 1985) is een Nederlands politica. Sinds 23 maart 2017 is zij namens de Socialistische Partij (SP) lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In december 2017 volgde zij Emile Roemer op als voorzitter van de SP-fractie in de Tweede Kamer en politiek leider van haar partij.

Wie is de lijsttrekker van de SP?

Partijleiders

Partijleiders Termijn Leeftijd
E.G.M. (Emile) Roemer (1962) 5 maart 2010 – 13 december 2017 47–55
L.M.C. (Lilian) Marijnissen (1985) 13 december 2017 – heden 32–

Wat voor opleiding heeft Lilian Marijnissen?

Radboud Universiteit2006
Universiteit van Amsterdam
Lilian Marijnissen/Education

Welke partij is Lilian Marijnissen?

Socialistische Partij
Lilian Marijnissen/Parties

Wie zijn de Kamerleden van de SP?

Lijst van Tweede Kamerleden voor de SP

Tweede Kamerlid Periode
F. Bashir (Farshad) 15-01-2008 t/m 22-03-2017
S. Beckerman (Sandra) vanaf 23-03-2017
H. van Bommel (Harry) 19-05-1998 t/m 22-03-2017
J.J. van Dijk (Jasper) vanaf 30-11-2006

Wat is het salaris van een lid van de Tweede Kamer?

De schadeloosstelling van ‘gewone’ Tweede Kamerleden bedraagt sinds 1 januari 2021 8.431,26 euro bruto per maand. Daarnaast krijgen Tweede Kamerleden 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3 procent conform de regeling voor rijksambtenaren. In totaal komt dat neer op ruim 117 duizend euro per jaar.

Wie zitten er in de SP partij?

Socialistische Partij (Nederland)

Socialistische Partij
Personen
Partijvoorzitter Jannie Visscher
Partijleider Lilian Marijnissen
Fractieleider in de Tweede Kamer Lilian Marijnissen

Wie zit er in de politiek?

De belangrijkste politieke instituties zijn de Koning, het Kabinet, de Staten Generaal en het Rechtssysteem. Daarnaast zijn er drie Hoge Colleges van Staat die formeel even belangrijk zijn als de Staten-Generaal maar een minder politieke rol hebben. Het belangrijkste hiervan is de Raad van State.

Waar staat de Partij voor de Vrijheid voor?

De Partij voor de Vrijheid (afgekort: PVV) is een Nederlandse politieke partij en heeft een nationalistische signatuur.

Waar komt Geert Wilders oorspronkelijk vandaan?

Venlo, Nederland
Geert Wilders/Place of birth

Wat verdient een minister netto?

“7300 of 7400 euro netto per maand. Dat is mijn salaris, dat is een enorm bedrag”. In Nederland verdient de minister-president overigens hetzelfde als de andere ministers uit het kabinet. Dit salaris is de afgelopen jaren flink verhoogt.