Questions and answers

Waarom verstandskies bij kaakchirurg?

Waarom verstandskies bij kaakchirurg?

Wanneer moet een verstandskies verwijderd worden? Als de verstandskiezen doorkomen en er ontstaan problemen, dan is het nodig om een of meerdere verstandskiezen te laten trekken. Meestal is een kaakchirurgische behandeling nodig als de verstandskies half doorkomt, scheef groeit of als er sprake is van een ontsteking.

Hoe verwijderd Een kaakchirurg een kies?

Ligt uw kies onder het tandvlees, dan zal de kaakchirurg het tandvlees eerst opzij schuiven. Ligt de kies ook nog onder het bot, dan haalt de chirurg daar het bot weg met een boor en splitst de kies soms in delen. Daarna wordt de kies los geduwd.

Hoe halen ze een verstandskies eruit?

Om uw verstandskies te kunnen verwijderen maakt de MKA-chirurg een klein sneetje in het tandvlees rondom de kies. Als het nodig is, wordt ook een beetje bot rond de kies weggehaald met een klein boortje. Dit doet geen pijn, u voelt alleen trillingen en het maakt veel geluid.

Kan een afgebroken kies getrokken worden?

Als een tand of kies ernstig aangetast of beschadigd is, kan het trekken van deze tand of kies het enige redmiddel zijn. Het trekken van een tand of kies wordt ook wel extraheren of een extractie genoemd. De tandarts kan de behandeling zelf uitvoeren of als het nodig is je verwijzen naar een kaakchirurg.

Kun je onder narcose bij verstandskiezen trekken?

Wij adviseren niet om 4 verstandskiezen tegelijk (onder narcose) te laten trekken. Het laten trekken van de verstandskies kan door een tandarts of kaakchirurg worden gedaan. Het trekken van verstandskiezen onder narcose is niet altijd mogelijk, soms is dit enkel mogelijk bij een kaakchirurg.

Is verstandskiezen trekken onder narcose?

De behandeling van het verwijderen van een verstandskies gebeurt onder plaatselijke verdoving. De verdoving is dezelfde als bij de tandarts.

Hoelang heb je pijn na het trekken van een kies?

De pijn die u ervaart na het uitwerken van de verdoving, kunt u onderdrukken met pijnstillers. Krijgt u geringe temperatuursverhoging na het trekken van uw kies? Raak dan niet in paniek, want ook dit is normaal. Na 3 tot 5 dagen neemt dit meestal af.

Wat kost het trekken van een kies bij de kaakchirurg?

Bij kaakchirurg Per twee verstandskiezen liggen de kosten op circa 200 euro voor de chirurgische ingreep met plaatselijke verdoving. Indien alle verstandskiezen verwijderd dienen te worden, zit je dus al op zo’n 400 euro aan kosten.

Hoe lang duurt het trekken van een verstandskies?

De behandeling Als de verstandskies verwijderd is, wordt het tandvlees gehecht met hechtmateriaal dat meestal vanzelf oplost. Op de wond wordt een gaasje aangebracht waarop u stevig moet dichtbijten gedurende een half uur. Dit kan een nabloeding voorkomen. De ingreep zelf duurt ongeveer 15 minuten.

Hoe lang blijven spoelen na verstandskies trekken?

Vanaf de dag na de behandeling moet u drie tot vier keer per dag uw mond spoelen met een spoelvloeistof, u krijgt hiervoor een recept mee. Als u de spoelvloeistof niet kunt verdragen ga dan spoelen met zout water. (Los twee theelepels zout op in één liter gekookt water). Doe dit tot vier à vijf dagen na de behandeling.

Hoe wordt een afgebroken kies gerepareerd?

De tandarts kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de tand of kies te verlijmen met het afgebroken deel. De beste behandeling hangt onder andere af van de staat van de rest van de kies of tand, de duur van de afbraak en in hoeverre een vulling of verlijming mogelijk is.

Hoe lang duurt pijn na kiezen trekken?