Trending

Wat is de behandeling van een longembolie?

Wat is de behandeling van een longembolie?

Bij een longembolie blokkeert een bloedstolsel je longslagader. Je lichaam ruimt het stolsel meestal zelf op. Maar het risico bestaat dat het bloedstolsel zich uitbreid of dat er nieuwe stolsels ontstaan. Daarom word je behandeld met bloedverdunners.

Hoe lang duurt het herstel van een longembolie?

Herstel bij een longembolie Hoe lang hangt af van de ernst en de oorzaak van de longembolie. Vaak duurt het tussen drie en twaalf maanden. In sommige gevallen moet u de bloedverdunners altijd blijven gebruiken.

Welke onderzoeken bij longembolie?

Bij het vermoeden van trombose, zal er een echo van de bloedvaten worden gemaakt. Bij het vermoeden van een longembolie, wordt er meestal een CT-scan van de bloedvaten van de longen gemaakt. Hierbij wordt contrastvloeistof met jodium gebruikt.

Wat zijn algemene risico factoren voor het krijgen van een DVT?

risicofactoren: eerdere DVT of longembolie, oestrogeengebruik (anticonceptie en hormoonsuppletie), maligniteiten, recent trauma van het been, operatie, zwangerschap of kraamperiode, immobilisatie, reizen, bekende trombofilie of stollingsproblemen in de familie.

Welke medicatie bij longembolie?

Antistollingsmiddelen remmen de vorming van bloedpropjes af en verminderen zo de kans op afsluiting van een bloedvat. Hierdoor wordt de kans op het krijgen van hart- en vaatproblemen verkleind. Voorbeelden zijn acenocoumarol, fenprocoumon, apixaban, dabigatran en rivaroxiban.

Kun je aan een longembolie doodgaan?

De longen werken minder efficiënt, waardoor er minder zuurstof in het bloed opgenomen wordt. Ook kan er een te hoge druk in de longslagaders (pulmonale hypertensie) ontstaan. In het ergste geval kan een longembolie leiden tot de dood, omdat het hart niet genoeg zuurstof meer krijgt.

Kan je genezen van longembolie?

Na de behandeling van een longembolie herstelt u meestal helemaal. Soms blijft uw conditie wat minder als een stukje van uw longen beschadigd is. Een enkele keer kan er na een longembolie een groot bloedvat van de longen beschadigd zijn.

Wat zijn de gevolgen van een longembolie?

Grote longembolieën of meerdere longembolieën die niet goed oplossen, kunnen er voor zorgen dat de bloeddruk in de slagaderen van de long te hoog wordt en blijft. Hierdoor kan het bloed uiteindelijk minder goed door de long stromen en kunnen er kortademigheidklachten of moeheid ontstaan.

Wat zijn de verschijnselen van een longembolie?

Bij een longembolie sluit een bloedstolsel een bloedvat in de longen af. U gaat sneller ademen en u heeft pijn bij het ademen. En het kan zijn dat u slijm met een beetje bloed ophoest.

Wat verhoogt kans op trombose?

Ouderen (boven de 65 jaar), mensen die roken, mensen met overgewicht, vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken, zwangeren, vrouwen in het kraambed en patiënten met bepaalde vormen van kanker hebben eveneens een verhoogde kans op trombose.

Wat te doen bij diep veneuze trombose?

Een diepe veneuze trombose moet onmiddellijk door een arts worden behandeld. Het risico op een longembolie is vooral groot als de diepe aders van het been zijn aangetast. Een bloedstolsel in de aangetaste ader raakt los en wordt met de bloedstroom meegevoerd naar de longen, waar het een bloedvat kan verstoppen.

Welke bloedverdunners bij longembolie?

De meest gebruikte middelen zijn acenocoumarol en fenprocoumon. Bij het gebruik van deze middelen wordt u begeleid door de trombosedienst. Nieuwe antistollingsmiddelen: in de laatste jaren zijn er nieuwe medicijnen ontwikkeld voor de behandeling van trombose en longembolie.