Blog

Wat is de uiterste datum voor belastingaangifte?

Wat is de uiterste datum voor belastingaangifte?

Uw aangifte inkomstenbelasting moet bij ons binnen zijn vóór de datum die in uw aangiftebrief staat. De aangifte inkomstenbelasting 2020 moet vóór 8 mei 2021 binnen zijn. Of de datum in uw aangiftebrief als die na 8 mei ligt.

Kun je al belastingaangifte doen?

U kunt gelijk na het invullen de aangifte versturen. Verstuur uw aangifte in ieder geval vóór 14 juli volgend op het belastingjaar. Bijvoorbeeld de aangifte 2020 moet voor 14 juli 2021 bij ons binnen zijn.

Hoe vraag je belasting terug 2020?

Je kunt nu belasting terugkrijgen voor elk jaar vanaf 2016 tot en met 2019. Vanaf 1 maart kan dat ook voor 2020. Daarvoor vul je een aangifte in van het jaar waarin je werkte. Lees meer op Belastingaangifte.

Welke notariskosten zijn aftrekbaar?

De notariskosten voor de financiering zijn aftrekbaar. U kunt ze volledig meenemen in uw aangifte voor de inkomstenbelasting. We hebben het dan over de kosten voor de hypotheekakte, kosten voor een overbruggingskrediet en die voor het Kadaster. Want ook uw hypotheek zal in het Kadaster moeten worden ingeschreven.

Hoe snel moet je BTW aangifte doen?

Doet u per kwartaal of per maand aangifte? Dan doet u uiterlijk aangifte op de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal of de maand waarover u aangifte doet. Doet u per jaar aangifte? Dan doet u aangifte vóór 1 april van het eerstvolgende jaar.

Hoe lang tijd om belastingen in te vullen?

De deadline voor de aangifte via Tax-on-web is uiterlijk dinsdag 20 juli 2021 voor burgers (uitstel wegens wateroverlast). Mandatarissen hebben tot en met donderdag 21 oktober 2021 de tijd. Als je je aangifte nog op papier invult moet deze ten laatste op woensdag 30 juni 2021 worden ingediend.

Wat als je te laat bent met belastingaangifte?

Te laat aangifte doen Als u niet op tijd aangifte doet, sturen wij meestal eerst een herinnering. Daarin vragen wij u opnieuw om aangifte te doen. Als u dan geen aangifte doet, krijgt u een aanmaning. In de aanmaning staat een nieuwe termijn waarbinnen u de aangifte moet insturen.

Kan je telefonisch aangifte doen?

U kunt op verschillende manieren aangifte doen bij de politie. Dat kan telefonisch, op het politiebureau, via internet of via een 3D-loket. Op de website van de politie vindt u verschillende misdrijven waarvan u aangifte kunt doen.