Other

Wat is een lineaire curve?

Wat is een lineaire curve?

Wel, de eerste afgeleide van een exponentiële curve is… een lineaire curve. Dat betekent dat we voor elk punt op een exponentiële curve een lineaire curve kunnen vinden die er rakelings langs loopt.

Wat is de balans methode?

Als je aan de linkerkant iets optelt of aftrekt, moet je dat rechts ook doen. En als je de linkerkant door iets deelt of met iets vermenigvuldigt, dan moet je dat ook aan de rechterkant doen. Zo blijft de vergelijking in evenwicht. Dit noemen we dan ook de balansmethode.

Hoe moet je een vergelijking oplossen?

Hoe los je een vergelijking op?

  1. Stap 1: werk zo nodig de haakjes en breuken weg.
  2. Stap 2: breng alles met een letter naar links, en alle getallen naar rechts.
  3. Stap 3: deel door het getal dat voor de onbekende staat.
  4. Stap 1: werk zo nodig de haakjes en breuken weg.

Wat is de richtingscoëfficient?

De richtingscoëfficient is de verandering in y als x één eenheid toeneemt. Hiermee geeft de richtingscoëfficient de steilheid en richting van de lijn aan. Hoe groter de richtingscoëfficiënt, hoe steiler de lijn. Een richtingscoëfficiënt wordt ook wel het hellingsgetal of gemiddelde verandering genoemd.

Hoe los je een vergelijking op met breuken?

Breuken met verschillende noemers weg te werken zou je moeten vermenigvuldigen met 5. Om beide breuken weg te werken kun je in dit geval de 2 getallen waarmee je zou vermenigvuldigen met elkaar vermenigvuldigen, 2 · 5 = 10. Als je nu de hele vergelijking met 10 vermenigvuldigt, werk je beide breuken in één keer weg.

Wat is een lineaire as?

Zodra een geleiding een geïntegreerde aandrijving krijgt met een tandriem of spindel, spreekt men over een lineaire as. De basis van elke geleiding is een rail en een loopwagen. De loopwagen is het deel dat zich voortbeweegt over de rail en kan op verschillende manieren over de rail geleid worden.

Wat is een lineaire relatie?

Een lineair verband is een relatie die continu toe- of afneemt. Dit houdt in dat bij dezelfde stapgrootte in de x-richting dezelfde hoeveelheid toe- of afneemt in de y-richting. Als de grafiek een lineaire relatie heeft, is het een rechte lijn met een bijbehorende lineaire functie.

Waar is de Balansmethode voor?

Je gebruikt de balansmethode bij vergelijkingen. We kunnen vergelijkingen makkelijker maken door aan beide kanten precies hetzelfde van de balans af te halen. Als je aan beide kanten bijvoorbeeld +4 ziet staan, dan kun je deze aan beide kanten weghalen.

Hoe werkt de Bordjesmethode?

De bordjesmethode is een simpele manier om vergelijkingen op te lossen. Het heeft veel weg van stipsommen of vleksommen zoals je die op de basisschool hebt gehad. Op iets wat je niet weet leg je een ‘bordje’. Je gaat dan teruguit rekenen wat er voor een getal bij dit bordje hoort.