Most popular

Wat is een normale longfunctie?

Wat is een normale longfunctie?

FEF25-75% (FEF = ‘forced expiratory flow’) Deze index meet de gemiddelde volumestroom (flow)tussen het ogenblik 25% en 75% van de FVC uitgeademd is. Hiertoe wordt de overeenkomstige volumeverandering door de tijd gedeeld. Bij gezonde volwassenen bedraagt deze waarde 4 à 6 l/s.

Wat is een normale FEV1?

Volume-Tijd Curve Een patiënt die gezond is, ademt tussen 70 en 90% van de FVC uit in de eerste seconde van de test. Dit wordt ook wel de 1-seconde waarde (FEV1) genoemd. FEV1 is een zeer belangrijke parameter binnen spirometrie.

Wat is een longfunctie?

Een longfunctie-test is een onderzoek om te kijken of u COPD heeft. Op een longfoto is dit niet te zien. Bij dit onderzoek meet de praktijkondersteuner hoe goed uw longen werken (de longfunctie): hoeveel lucht u maximaal kunt uitademen na rustig diep inademen.

Wat kun je meten met spirometer?

Het onderzoek wordt gedaan met een spirometer. Op de spirometer zit een mondstuk. Hierdoor ademt u lucht in en blaast u lucht uit. De computer meet hoeveel lucht u maximaal kunt inademen en uitademen en hoe snel u dat kunt.

Wat is restrictie longfunctie?

Restrictief betekent beperkt. Het gaat hier om longziekten waarbij de hoeveelheid longweefsel dat instaat voor de ademhaling verminderd is, met als gevolg een beperking van de hoeveelheid in- en uitgeademde lucht.

Wat is FEV 1?

De FEV1 staat voor forced expiratory volume in 1 second en betreft het uitgeblazen volume tijdens de eerste seconde van de test. De FEF25-75 staat voor forced expiratory flow en betreft de gemiddelde luchtstroom tussen 25 en 75% van de geforceerde uitademing.

Waarom een longfunctieonderzoek?

Bij een longfunctieonderzoek (spirometrie) kunnen we met een blaastest meten hoe de huidige werking van uw longen is. Dit onderzoek kan nodig zijn voor het vaststellen van en de controle op astma of COPD. Ook gebruiken we dit onderzoek om bij kortademigheid, longproblemen uit te sluiten.

Wat is het doel van een longfunctieonderzoek?

Bij longfunctieonderzoek wordt gekeken naar een eventuele vernauwing van de luchtwegen zoals die voor kan komen bij aandoeningen als astma, chronische bronchitis en emfyseem.

Hoe gaat een longfunctie onderzoek?

U gaat rechtop zitten en sluit uw tanden en lippen om het mondstuk van het apparaat. U kunt hier gewoon door ademen. De assistent vraagt u om diep in te ademen en dan zo hard en zo veel mogelijk uit te blazen. Deze metingen worden minstens 3 keer gedaan om een betrouwbaar resultaat te krijgen.

Wat is spirometrie onderzoek?

Met een spirometrie kan de longarts zien hoeveel longinhoud u heeft. Het onderzoek gebeurt vaak bij mensen die klachten hebben als hoesten, slijm opgeven, benauwd zijn of wanneer er voor langere tijd is gerookt.

Wat is een spirometrie?

Een spirometer is een professioneel apparaat dat door middel van blaaskracht de longfunctie van een pati ënt kan meten. Bij het uitvoeren van een test moet de patiënt in de spirometer blazen.

Wat is restrictie longen?

Restrictief longlijden is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij de inhoud van de longen kleiner is dan normaal. Deze kleine longen zijn ofwel een gevolg van te kleine longen op zich of een gevolg van een aandoening van de structuren/weefsels rond de longen.