Other

Wat is vervoegen Frans?

Wat is vervoegen Frans?

vervoegen (ww.) conjuguer (ww.)

Is vervoegen Frans?

Bij het maken van een passé composé gebruik je altijd een vervoeging van être of avoir. Wanneer gebruik je nu een vorm van être en wanneer gebruik je een vorm van avoir?…Heb je vragen over dit onderwerp?

Présent Tegenwoordige tijd
Je suis Ik ben
Tu es Jij bent
Il/elle/on est Hij/zij/men is
Nous sommes Wij zijn

Welke tijden zijn er in het Frans?

Présent ( Tegenwoordige tijd ). De présent is de tegenwoordige tijd.

 • Passé Composé ( Voltooid tegenwoordige tijd ).
 • Voltooid Deelwoord:
 • Futur Simple ( Toekomende tijd ).
 • Futur Proche ( Toekomende tijd ).
 • Imparfait ( Verleden tijd ).
 • Subjonctif ( Aanvoegende wijs ).
 • Wederkerende werkwoorden.
 • Wat zijn onregelmatige Franse werkwoorden?

  De belangrijkste onregelmatige werkwoorden zijn: être (zijn), avoir (hebben), aller (gaan) en faire (maken).

  Wat is het hele werkwoord in het Frans?

  Neem in het Frans het hele werkwoord, met daarachter de volgende uitgangen: je regarderai – ik zal kijken. tu regarderas – jij zal kijken, il / elle / on regardera – Hij/Zij zal kijken.

  Wat is een heel werkwoord in het Frans?

  Een infinitief (l’infinitif) is de standaardvorm van werkwoorden. De infinitief wordt ook het ‘hele werkwoord’ genoemd.

  Wat is Etre in het Frans?

  être → zijn, hebben, worden. être → wezen. être → wezen, liggen, zitten, staan, zijn, plaatsvinden, bestaan, worden, schepsel, creatuur, in de bajes zitten, accoord, eens, akkoord, aansprakelijk, voor, verantwoordelijk, overweg komen, met, zullen, gaan.

  Hoe vervoeg je être?

  Vervoeging van être

  • je suis.
  • tu es.
  • il/elle est.
  • nous sommes.
  • vous êtes.
  • ils/elles sont.

  Hoe vorm je de passe recent?

  De passé récent vorm je met venir de + infinitief. De futur proche met aller + infintitief. Bij deze 2 werkwoordstijden in het Frans is het dus erg belangrijk om de werkwoorden venir en aller juist te leren vormen.

  Hoe verleden tijd Frans?

  Werkwoorden | verleden tijd

  Je suis allé(e) Ik ben gegaan
  Tu es allé(e) Jij bent gegaan
  Il est allé Hij is gegaan
  Elle est allée Zij is gegaan
  On est allé(s) Men is gegaan/we zijn gegaan

  Hoe vervoeg je onregelmatige werkwoorden in het Frans?

  De andere onregelmatige werkwoorden hoef je alleen nog maar te herkennen….

  • je choisis — ik kies.
  • tu choisis — jij kiest.
  • il/elle/on choisit — hij/zij/men kiest.
  • nous choisissons — wij kiezen.
  • vous choisissez — jullie kiezen.
  • ils/elles choisissent — zij kiezen.

  Hoe weet je of een werkwoord regelmatig of onregelmatig is Frans?

  Veel voorkomende werkwoorden zijn echter vaak onregelmatig. Deze werkwoorden gaan niet volgens een bepaalde regel, maar moeten uit het hoofd geleerd worden….Werkwoorden | onregelmatig werkw.

  Avoir Hebben
  Tu sais Jij weet
  Il/elle sait Hij/zij weet
  On sait Men weet / we weten
  Nous savons We weten