Questions and answers

Wat kan je doen tegen mishandeling?

Wat kan je doen tegen mishandeling?

Als je zelf mishandeld wordt

 1. praat met een vriendin, buurvrouw of iemand anders die je vertrouwt;
 2. bel de hulp- en advieslijn van Veilige opvang, 0113 26 73 92.
 3. bedenk voor jezelf een vluchtplan;
 4. bel in geval van nood de politie.

Wat te doen bij mishandeling door partner?

In het kort

 • Geweld door uw partner gaat meestal niet vanzelf over.
 • U kunt erover praten met uw huisarts.
 • Praten met een onbekende hulpverlener van Veilig Thuis kan ook. U hoeft uw naam niet te zeggen.
 • Uw huisarts en/of Veilig Thuis kunnen zorgen voor de juiste hulp.

Wat te doen bij huiselijkgeweld?

Bel Veilig thuis 0800-2000 Als u belt, wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken. Daarmee komt u vanzelf terecht bij de regionale organisatie bij u in de buurt. Bent u in direct gevaar, bel dan 112. Bij Veilig thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn.

Wat is verbale mishandeling?

Het is niet mijn schuld dat jij het verschil niet snapt.” Iemand die verbaal mishandelt ontkent vaak de realiteit door jouw gevoelens te ontkrachten. Deze vorm van manipuleren staat ook wel bekend als ‘gaslighting’ of gewoon ‘verwarren’ en kan je het gevoel geven dat je gek wordt.

Wat kan je doen tegen kindermishandeling?

U mag Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt in samenspraak met u wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u vervolgens een melding doen van kindermishandeling.

Wat staat er in de wet over mishandeling?

Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Wat zijn de oorzaken van huiselijk geweld?

Vaak ontstaat huiselijk geweld uit onmacht. De pleger begint vaak geweld te gebruiken uit frustratie, door problemen op het werk, of van financiële aard. Het spreekt voor zich dat slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld ernstige sporen nalaat, zeker wanneer dit vaak voorkomt.

Kan ik aangifte doen van geestelijke mishandeling?

Indien iemand slachtoffer wordt van psychische mishandeling kan hiervan melding of aangifte worden gedaan bij de politie. Ook in de Jeugdwet en de Wmo is psychische mishandeling opgenomen in de definitie van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Wat zijn de gevolgen van huiselijk geweld?

De gevolgen van huiselijk geweld Slachtoffers raken vaak in een isolement. Ze verliezen hun weerbaarheid en zelfvertrouwen, en kunnen een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Hierbij spelen gevoelens van schuld en schaamte doorgaans een grote rol. Dit kan leiden tot depressies, stressklachten en lichamelijke klachten.

Wat te doen bij huiselijk geweld Belgie?

 1. Voorwaarden. De hulplijn is er voor iedereen die in aanraking komt met een vorm van geweld, misbruik of kindermishandeling of vragen heeft hierover.
 2. Procedure. U kunt contact opnemen met de hulplijn via het nummer 1712. De hulplijn is bereikbaar elke werkdag tussen 9u en 18u.
 3. Bedrag.

Wat wordt bedoeld met geestelijke mishandeling?

Wordt u door iemand in uw omgeving gekleineerd, geïntimideerd of gepest? Dan kan er sprake zijn van geestelijke mishandeling. Geestelijke mishandeling wordt ook wel psychische of emotionele mishandeling genoemd. Langdurige en herhaalde geestelijke mishandeling levert grote spanningen op.

Wat doet geestelijke mishandeling met je?

De gevolgen van psychische mishandeling zijn groter dan die van fysieke mishandeling of van emotionele verwaarlozing. Ook komen problemen in het aangaan van vriendschappen en partnerrelatie veel voor bij mensen die als kind psychisch mishandeld zijn. Hun vermogen om zich aan anderen te hechten is vaak verstoord.