Most popular

Wat valt onder de 30 regeling?

Wat valt onder de 30 regeling?

De 30%-regeling is er voor werknemers die van buiten Nederland komen en tijdelijk in Nederland werken. Voldoen ze aan de voorwaarden voor de 30%-regeling? Dan betalen ze over maximaal 30% van hun loon geen belasting. Zo compenseert de overheid hen voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken.

Hoe vraag je 30 regeling aan?

Vraag de 30%-regeling aan Vraag dan samen met uw werkgever toestemming om gebruik te maken van de 30%-regeling. Vul het verzoek in en stuur het aan ons op. U ontvangt binnen 10 weken bericht van ons.

Wie heeft recht op 30% regeling?

De 30%-regeling geldt voor werknemers die buiten Nederland zijn geworven of vanuit een ander land naar Nederland zijn uitgezonden om in Nederland te werken. Deze werknemers dienen een specifieke deskundigheid te bezitten die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wat is een expat regeling?

De ex-patriateregeling is een fiscale regeling die het aantrekken van deskundige werknemers uit het buitenland stimuleert. Als u aan de voorwaarden voldoet, hoeft uw werkgever minder loonbelasting in te houden op uw loon.

Hoe lang geldt de 30 regeling?

Je maakt voor een werknemer sinds 1 januari 2017 gebruik van de 30%-regeling. Op 1 januari 2021 is er 4 jaar gebruikgemaakt van de regeling. Je mag de 30%-regeling voor deze werknemer dan blijven gebruiken tot de looptijd van 5 jaar is verstreken. Dus tot 1 januari 2022.

Wat is een geldige beschikking?

Looptijd beschikking periodes van maximaal 20 dagen per jaar waarin de werknemer in Nederland heeft gewerkt. periodes van maximaal 6 weken per jaar, of eenmalig maximaal 3 aaneengesloten maanden, waarin de werknemer in Nederland is geweest voor vakantie, familiebezoek of andere privéredenen.

Wat is een beschikking inkomstenbelasting?

Een beschikking is een formele beslissing van de Belastingdienst over een fiscaal onderwerp. U kunt alleen een beschikking vragen als die mogelijkheid in de belastingwet die voor uw geval geldt, wordt genoemd.

Wat is extraterritoriale kosten?

Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf buiten het land van herkomst, de zogenoemde extraterritoriale kosten.

Hoe lang is 30% regeling geldig?

Je maakt voor een werknemer sinds 1 januari 2017 gebruik van de 30%-regeling. Op 1 januari 2021 is er 4 jaar gebruikgemaakt van de regeling. Je mag de 30%-regeling voor deze werknemer dan blijven gebruiken tot de looptijd van 5 jaar is verstreken.

Wat is de definitie van een expat?

Een expatriate of afgekort expat is iemand die tijdelijk of permanent in een land verblijft met een andere cultuur dan die waarmee hij is opgegroeid.

Hoe lang is 30%-regeling geldig?

Hoeveel dagen in buitenland werken?

Afhankelijk van het belastingverdrag dat van toepassing is, kan deze periode een kalenderjaar zijn, een aaneengesloten periode van 12 maanden of een belastingjaar. Voor het berekenen van de 183 dagen telt u alle dagen mee waarop de werknemer in het werkland was, dus ook weekends en vakantiedagen.