Other

Wat zegt de wet over beroepsgeheim?

Wat zegt de wet over beroepsgeheim?

Het delen van informatie door hulpverleners is wettelijk vastgelegd. Wie in een vertrouwelijke relatie staat ten opzichte van een hulpvrager, zal de informatie die hij of zij te weten komt, geheim moeten houden. Dit noemt men het beroepsgeheim.

Heeft de politie beroepsgeheim?

Elke bekendmaking van een geheim aan een andere persoon dan de cliënt zelf is in beginsel verboden. Dit betekent dat een melding aan justitie of politie eigenlijk een schending van het beroepsgeheim uitmaakt. Er bestaan echter uitzonderingen op het beroepsgeheim, die het mogelijk maken informatie bekend te maken.

Wat houdt het medisch beroepsgeheim in?

Het beroepsgeheim betekent dat je moet zwijgen over alles wat je bij de uitoefening van je beroep als arts over de patiënt te weten bent gekomen.

Wat gebeurt er als je het beroepsgeheim schendt?

Schending van het beroepsgeheim wordt gestraft met een gevangenisstraf van één tot drie jaar en/of met een geldboete van 100 euro tot 1000 euro (te vermeerderen met opdecimes.

Heeft een huisdokter beroepsgeheim?

Hieronder de informatie van rijksoverheid.nl betreffende het medisch beroepsgeheim van uw huisarts: Uw huisarts heeft een geheimhoudingsplicht. Hij/zij mag uw gegevens niet aan anderen geven. Ook niet aan uw partner of kinderen.

Waarom hebben hulpverleners een beroepsgeheim?

Het beroepsgeheim heeft een belangrijke maatschappelijke functie: de drempel tot hulp zo laag mogelijk maken en houden. Jongeren die zich tot hulp wenden, moeten erop kunnen vertrouwen dat wat de professional van hen ziet en hoort binnenskamers blijft.

Kan politie medische gegevens opvragen?

Overheidsinstanties en de politie hebben geen recht op gegevens uit het medische dossier van de patiënt tenzij de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven of als dit is opgenomen in een wettelijke bepaling.

Heeft een bewindvoerder beroepsgeheim?

Beschermingsbewind en beroepsgeheim Bewindvoerders beschermingsbewind (verder te noemen: bewindvoerder) hebben geen wettelijk beroepsgeheim, zoals dat wel bestaat voor de m…

Hebben fysiotherapeuten beroepsgeheim?

Bijvoorbeeld dokters, verpleegkundigen, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, GZ-psychologen, psychotherapeuten en tandartsen. Voor medewerkers die zelf geen zorg geven maar er wel bij betrokken zijn (zoals assistenten en secretaresses), geldt een afgeleid beroepsgeheim.

Waarom is er geheimhoudingsplicht?

Waarom is het beroepsgeheim belangrijk? ‘Allereerst gaat het om het beschermen van een vertrouwensrelatie die jij hebt met de patiënt. Zonder die vertrouwensrelatie is goede zorgverlening niet mogelijk. De patiënt moet jou vertrouwen, zich veilig voelen en alle informatie geven die nodig is om hem te kunnen helpen.

Wat is het belang van beroepsgeheim?

Wat is het verschil tussen zwijgrecht en zwijgplicht?

Het zwijgrecht (ook wel verschoningsrecht genoemd) geeft een arts het recht om tegenover justitie te zwijgen. De wettelijk opgelegde zwijgplicht (artikel 272 van het wetboek van strafrecht) verplicht een arts de vertrouwelijke gegevens die hij in de uitoefening van zijn beroep heeft verkregen voor zich houden.