Most popular

Wat zijn goede onderwerpen voor een betoog?

Wat zijn goede onderwerpen voor een betoog?

Een lijst met suggesties voor mogelijke onderwerpen voor een betoog;

 • Ons verkiezingssysteem is oneerlijk.
 • We hebben een oneerlijk belastingstelsel.
 • De productie en de verkoop van sigaretten moet verboden worden.
 • Dierproeven moeten verboden worden.
 • Mobiele telefoons zijn gevaarlijk.

Wat is een leuke stelling?

Er moeten meer kerncentrales komen. Een IQ test voor docenten moet verplicht worden. Alle musea moeten gratis worden voor jongeren. Het rookverbod in de horeca moet worden opgeheven.

Wat is een stelling voorbeelden?

In een stelling wordt een uitspraak of bewering over een onderwerp gedaan. Met een standpunt geef je je mening over die stelling. Voorbeeld: Stelling: De regering heeft een goed milieubeleid.

Wat is een stelling?

Een stelling is een bewering die je doet over iets. Een stelling gebruik je in een debat of betoog. Je kunt van een stelling ook zeggen dat het prikkelt (een prikkelende stelling). Dat betekent dat sommige mensen het er helemaal niet mee eens zijn en sommige mensen het er wel helemaal mee eens zijn.

Waar kan je over debatteren?

Waar debatteren we over?

 • Iedere automobilist in Nederland moet in een gele auto rijden.
 • Nederland moet Vlaanderen annexeren.
 • Premier Mark Rutte moet aftreden.
 • Obamacare is een zegen voor de Amerikaanse samenleving.
 • Alle werklozen moeten naar het buitenland om ontwikkelingswerk te doen.
 • Het is mooi geweest….

Wat zijn leuke onderwerpen om over te praten?

No worries, GIRLZ geeft je tien onderwerpen waar je zeker met je crush over kunt babbelen om hem beter te leren kennen!

 • #1. De laatste film.
 • #2. School.
 • #3. Vriendengroep.
 • #4. Praten over het weer met die jongen.
 • #5. Weekendplannen.
 • #6. Hobby’s.
 • #7. Sport.
 • #8. Favoriete muziek.

Wat is een stelling maatschappijleer?

Je mag bijvoorbeeld niet de stelling ‘De doodstraf moet worden ingevoerd om de criminaliteit tegen te gaan’ aannemen. ‘Om de criminaliteit tegen te gaan’ is hier eigenlijk al een argument vóór het invoeren van het argument. De goede stelling is dus ‘De doodstraf moet worden ingevoerd’.

Hoe moet je een betoog schrijven?

Je kunt beginnen met een grapje, een anekdote of een directe vraag aan de lezer (Baalt u ook zo van…). In het begin van het betoog formuleer je de mening (het standpunt, de stelling) die je zal gaan verdedigen in het essay. Zorg dat je krachtig overkomt en vermijd daarom woorden als ‘wellicht, misschien, ik denk’.

Wat is een stelling verdedigen?

Je hebt een stelling en deze moet je verdedigen of aanvechten met argumenten. Je hebt dan een positief standpunt (verdedigen) of een negatief standpunt (aanvechten) Laten we de volgende stelling als voorbeeld nemen: Als je gezond leeft, dan hoef je minder zorgpremie te betalen.

Hoe ziet een stelling eruit?

Een stelling bestaat uit één zin en is kort en krachtig. Probeer het onderwerp kernachtig te benoemen en schrap alle overbodige informatie. Verwerk dit desnoods in de inleiding als je denkt dat het belangrijk is om de context van de stelling te benoemen.

Wat houdt een debat in?

Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden. Politieke debatten zijn gerelateerd aan deze formele debatvormen.

Wat is nou debatteren?

Debatteren = [spel] – De sport debatteren (ook wel aangeduid als wedstrijddebatteren) gaat om het zo overtuigend mogelijk verdedigen of aanvallen van een stelling. Argumenteren en presenteren spelen hierbij een belangrijke rol.