Helpful tips

Welke profielen zijn er op het vmbo?

Welke profielen zijn er op het vmbo?

Deze profielen zijn er:

 • Bouwen, wonen & interieur.
 • Dienstverlening & producten.
 • Economie & ondernemen.
 • Groen.
 • Horeca, bakkerij & recreatie.
 • Maritiem & techniek.
 • Media, vormgeving & ICT.
 • Mobiliteit & transport.

Welke profielen zijn er op het mbo?

Binnen het mbo worden de volgende tien profielen onderscheiden:

 • Bouwen, wonen en interieur.
 • Dienstverlenen en producten.
 • Economie en ondernemen.
 • Groen.
 • Horeca, bakkerij en recreatie.
 • Maritiem en techniek.
 • Media, vormgeving en ICT.
 • Mobiliteit en transport.

Welke vmbo is mavo?

Vmbo-tl, de theoretische leerweg (mavo); Deze leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Vanuit vmbo-tl kunnen leerlingen, met het juiste vakkenpakket doorstromen naar het havo.

Welk profiel kiezen mavo?

Het vakkenpakket van leerlingen op het vmbo en de mavo bestaat de eerste twee jaren uit de vakken Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde, verzorging, informatiekunde, techniek, lichamelijke opvoeding en culturele vorming (CKV).

Welke profielen heb je op de HAVO?

Er zijn vier profielen waar je uit kan kiezen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, en Natuur en Techniek….De gemeenschappelijke vakken van de HAVO zijn:

 • Nederlands.
 • Engels.
 • Maatschappijleer.
 • Lichamelijke opvoeding.
 • Culturele Kunstzinnige Vorming.

Welke profielen zijn er kader?

In de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg zijn er 10 profielen:

 • Bouwen, wonen en interieur;
 • Produceren, installeren en energie;
 • Mobiliteit en transport;
 • Media, vormgeving en ICT;
 • Maritiem en techniek;
 • Zorg en welzijn;
 • Economie en ondernemen;
 • Horeca, bakkerij en recreatie;

Wat voor niveau is mavo?

De opleiding duurde vier jaar en was bedoeld voor leerlingen van 12 tot 16 jaar. De mavo bereidt op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) voor en omvat mede algemene vorming. De opleiding heeft een onderbouw en een bovenbouw.

Wat voor niveau is vmbo kader?

Als je de kaderberoepsgerichte leerweg (kl) op het vmbo doet, krijg je theorievakken en een flink deel een beroepsgericht programma. Je leert dus veel door praktisch bezig te zijn. Deze leerweg bereidt je voor op de niveau 3 (vakopleidingen) en de niveau 4 (middenkaderopleidingen) in het mbo.

Welk vakkenpakket moet ik kiezen voor ICT?

Let er goed op welke specialisaties je kunt kiezen bij je beoogde hogeschool. Vakken die je op elke hogeschool krijgt zijn: wiskunde, netwerken, programmeren, databases, statistiek en applicaties. Studenten vinden programmeren vaak lastig. Voor programmeren moet je logisch kunnen nadenken.

Welke profielen zijn er op vwo?

Het vakkenpakket van leerlingen op het vwo bestaat de eerste drie leerjaren uit een algemeen lesaanbod. Aan het einde van het derde leerjaar maken leerlingen een keuze voor een van de vier profielen: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij.

Welke vakken horen bij welk profiel?

Het profiel Natuur en Gezondheid is een profiel dat zich richt op gezondheid, chemie, milieu, water, planten en dieren. In dit profiel volg je de verplichte vakken Biologie en Scheikunde. Daarnaast is het verplicht om Wiskunde A of Wiskunde B te volgen.

Wat was vmbo kader vroeger?

Het is de mavo van vroeger. Vaak de opleiding die ze zelf hebben gevolgd.” Soms ook bij de Jozefmavo zelfs, toen nog aan de Oude Dijk. Van de Wouw: ,,We zijn altijd al een kleinschalige school geweest.