Blog

Zal doorgaan of zal plaatsvinden?

Zal doorgaan of zal plaatsvinden?

De werkwoorden doorgaan, plaatsvinden, plaatshebben en plaatsgrijpen zijn in de standaardtaal verwant maar niet synoniem. Doorgaan kunnen we in de standaardtaal gebruiken in de betekenis ‘plaatsvinden in weerwil van moeilijkheden, bezwaren of uitstel’.

Is plaatsvinden goed Nederlands?

Plaatsvinden / plaatshebben Deze zinnen zijn allebei juist, maar de zin met plaatsvinden krijgt de voorkeur. Plaatsvinden is namelijk gebruikelijker dan plaatshebben. Plaatshebben en plaatsvinden komen al eeuwen voor in het Nederlands. Plaatsvinden is al enkele decennia het gebruikelijkst.

Wat of dat plaatsvindt?

plaatsvinden/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van plaatsvinden
onbepaalde wijs kort
bijzin .. dat ik .. dat u
tegenwoordig (o.t.t.) plaatsvind plaatsvindt
verleden (o.v.t.) plaatsvond plaatsvond

Hoe noemt het Lampionnenfeest dat niet op dezelfde dag plaatsvindt in Vlaanderen?

Het Chinees Nieuwjaar wordt traditioneel gevierd met de drakendansen en leeuwendansen.

Heeft plaatsgehad?

plaatshebben/vervoeging

vervoeging van de bedrijvende vorm van plaatshebben
onbepaalde wijs kort
tegenwoordig (v.t.t.) heb plaatsgehad hebt/heeft plaatsgehad
verleden (v.v.t.) had plaatsgehad had plaatsgehad
toekomend (v.t.t.t.) zal plaatsgehad hebben zult/zal plaatsgehad hebben

Wat is het verschil tussen in het algemeen en over het algemeen?

In het algemeen en over het algemeen zijn beide correct in de betekenissen ‘in algemene zin, niet in bijzonderheden, in zijn algemeenheid’ en ‘doorgaans, meestal, in de meeste gevallen’. 83 procent gaf aan zich in / over het algemeen goed te voelen in zijn werkomgeving.

Heeft plaatsgehad of plaatsgevonden?

Het werkwoord plaatsvinden wordt in één woord geschreven. Ook de vervoegde vormen schrijven we in één woord, tenzij de twee delen (plaats en vinden) gescheiden worden door andere woorden (bijvoorbeeld: dat iets plaats heeft gevonden), of de volgorde ervan gewisseld is (bijvoorbeeld: iets vond plaats).

Is het goed komen of goedkomen?

@jorikvdhoek ‘Goedkomen’ is één woord.

Waar vindt het plaats?

het vindt plaats, ze vinden plaats. … dat het plaatsvindt, ze plaatsvinden. het vond plaats, ze vonden plaats.

Is het wat of dat?

Wat en dat zijn allebei mogelijk na woorden zoals alles, al, enige, iets, niets, veel, weinig, na het + een overtreffende trap en in vraagzinnen met het vragend voornaamwoord wat. Veel taalgebruikers hebben in combinatie met alles en al een voorkeur voor wat. Alles wat / dat ik weet, heb ik van vader geleerd.

Is plaats gevonden?

Wat mag niet op Chinees Nieuwjaar?

Het poetsen moet wel voor Nieuwjaar gebeuren en niet tijdens of net na Nieuwjaar. Want dan poets je al dat nieuwe geluk direct weer weg… Ramen en deuren moeten om middernacht openstaan. Zo kun je het oude jaar immers buiten laten waaien en het nieuwe binnen laten komen.