Blog

Hoe kan ik in Excel de uitkomst van een formule afronden op gehele getallen?

Hoe kan ik in Excel de uitkomst van een formule afronden op gehele getallen?

Als aantal_decimalen gelijk aan 0 is, wordt het getal afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. Als aantal_decimalen kleiner dan 0 is, wordt het getal afgerond op de waarde links van het decimaalteken. Als u altijd naar boven (verder van nul af) wilt afronden, gebruikt u de functie AFRONDEN. NAAR.

Kan Excel afronden?

Met de functie AFRONDEN. NAAR. BOVEN wordt een getal altijd naar boven afgerond. Met de functie afronden wordt een getal afgerond op de volgende waarde: als het deel achter de komma 0,5 of hoger is, wordt het getal omhoog afgerond.

Waarom rond Excel bedragen af?

In Excel staat het getal dat in een cel wordt weergegeven, los van het getal dat in de cel is opgeslagen. Als u wilt voorkomen dat getallen als afgerond worden weergegeven, kunt u het aantal decimalen voor dat getal vergroten of de kolombreedte vergroten. …

Hoe rond je af op 1 decimaal Excel?

Met behulp van een knop: Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Klik op het tabblad Start op Decimaal verhogen of Decimaal verlagen om na het decimaalteken meer of minder cijfers weer te geven.

Hoe rond je in Excel af naar boven?

De afronden naar boven functie in Excel

 1. Plaats de cursor waar je het eindresultaat wilt bekomen.
 2. Belangrijk is dat je steeds een formule begint met het gelijkheidsteken.
 3. Gebruik de formule =AFRONDEN. NAAR. BOVEN(getal;aantal-decimalen). → Getal: het getal dat je wilt afronden.
 4. Concrete voorbeelden: → =AFRONDEN. NAAR.

Hoe rond je af op 1 decimaal?

Je moet 1,46 afronden op 1 decimaal, dus of je naar boven of beneden afrond hangt af van het tweede decimaal. Als dit een 4 of lager is, dan rond je naar beneden af. Is het een 5 of hoger, dan rond je naar boven af. Het tweede decimaal is hier een 6 en dus rond je naar boven af.

Hoe afronden na de komma?

Bij het afronden kijk je naar het tweede getal achter de komma en kijk je of deze 5 of hoger is of lager. Bij 5 of hoger rond je het tweede getal achter de komma naar boven af, bij 4 of lager rond je het getal naar beneden af. Zo wordt 5,24 afgerond op één decimaal 5,2 en 5,25 afgerond op één decimaal 5,3.

Hoe rond je af op twee decimalen?

Als je afrondt op twee decimalen dan kijk je naar het derde decimaal. Wil je afronden op drie decimalen, dan kijk je naar het vierde decimaal. Je kijk dus altijd naar het eerstvolgende decimaal. Is dit decimaal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.

Hoe rond je af op 2 decimalen in Excel?

Formule afronden op 2 decimalen

 1. In cel F9 willen we de uitkomst afronden op 2 decimalen.
 2. In dit geval kunnen we de formule uit F8 kopiëren naar cel F9 en alleen het aantal decimalen veranderen.
 3. Het resultaat is de formule: =AFRONDEN(D9/E9;2)

Hoe zorg je dat Excel niet afrond?

Klik op het tabblad Start in de groep Getal op de vervolgkeuzekeuzepagina Getalnotatie > Meer getalnotaaties. Kies in de lijst Categorie de getalnotatie die u wilt gebruiken en zorg ervoor dat deze decimalen heeft, zoals Getal,Valuta,Accounting,Percentageof Wetenschappelijk.

Hoe bereken je het gemiddelde in Excel?

Het gemiddelde berekenen in Excel Selecteer de cel waarin je de uitkomst wil, in het geval van Frans is dat cel G1. Let er goed op dat je de juiste cellen hebt geselecteerd. Zoals je ziet is de formule in dit geval =GEMIDDELDE(B2:F2). Zodra je op enter klikt verschijnt het gemiddelde in de cel.

Hoe leeftijd berekenen in Excel?

Leeftijd berekenen in Excel

 1. Typ de geboortedatum in cel A1: 13-11-1976.
 2. In A2 typ je het volgende: =AFRONDEN.NAAR.BENEDEN((VANDAAG()-B2)/ 365,25;0)
 3. Druk op Enter.
 4. Klik rechter muisknop in A2 en kies Celeigenschappen.
 5. Kies bij Getal 0 decimalen.